agenda

4e kwartaal 2024

 

datum vergadering van overleg met/waar onderwerp resultaat/vervolg/besluit
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

 

3e kwartaal 2024

 

datum vergadering van overleg met/waar onderwerp resultaat/vervolg/besluit
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

 

2e kwartaal 2024

 

datum vergadering van overleg met/waar onderwerp resultaat/vervolg/besluit
         
12 06 2024 WS Maarn met huurders Maarn, Maarsbergen 2 Marken Jaarverslag en voorgenomen fusie  
10 06 2024 Stuurgroep (Camiel Schuurman, Kees de Wolf), Wilma van der Veen (adviseur), Michael van der Velden (procesbegeleider AEF) Huurdersraad (Guy, Angelique) Nabij Wonen, Doorn 2e overleg beleidsverkenning fusie WS Maarn, Nabij Wonen  
10 06 2024 Huurdersraad (Angelique, Guy) met Kees de Wolf (WS Maarn) ? n.t.b.  
06 06 2024 Seminar Woonbond online Statuten, AVG  
05 06 2024 Huurdersraad en Klankbordgroep 2 Marken Voortgang fusieonderzoek WS Maarn en Nabij Wonen  
05 06 2024 Prestatieafspraken, driehoeksoverleg  woningcorporaties, Gemeente en huurdersorganisaties Doorn Bouwopgave woningcorporaties  
28 05 2024 Nabij Wonen, huurdersorganisaties, GUH Nabij Wonen Portefeuille-en financieringsstrategie Nabij Wonen  
22 05 2024 Huurdersraad (Angelique, Guy), WS Maarn (Kees) 2 Marken Maarn 1e 4-maandsrapportage WS Maarn  
21 05 2024

Bijeenkomst start Wijkplan Tuindorp Huurdersraad (Guy), bewonerscommissie Tuindorp (Elvira, Manon, Roger), WS Maarn (Kees), uitvoerend team van Nabij Wonen en de Variabele

 

Nabij Wonen, Doorn Start uitvoering Wijkplan Tuindorp (najaar 2024)  
16 05 2024 Huurdersraad (Esmeralda, Angelique, Guy) met Raad van Commissarissen WS Maarn (Hannes, Damy, Sienke) Nabij Wonen Jaarlijks overleg  
29 04 2024 Huurdersraad, Stuurgroep (Camiel, Kees) AEF (Michael) Nabij Wonen, Doorn Beleidsverkenning WS Maarn, Nabij Wonen  
26 04 2024 Wilma, Angelique, Guy Fusieproces    
25 04 2024 HR, Woonbond Online Betaalbaarheid huren  
24 04 2024 Huurdersraad (Guy, Angelique, Wilma) 2 Marken Maarn Fusieproces  
18 04 2024 Huurdersorganisaties en Gemeente Utrechtse Heuvelrug GUH Doorn Informatiesessie Warmtetransitie GUH met Julie Hopmans en Jolien Kamermans  
17 04 2024 WS Maarn, AEF advies, Huurdersraad Nabij Wonen, Doorn Bespreken voorstel fusieproces AEF (Michael van de Velden)  
10 04 2024

Overleg Huurdersraad met RvC

(Guy, Wilma, Damy)

2 Marken Maarn Schriftelijke reactie Huurdersraad op voorstel AEF fusieproces  

 

 

1e kwartaal 2024

 

datum vergadering van overleg met/waar onderwerp resultaat/vervolg/besluit
         
27 03 2024 Prestatieafspraken prestatieveld betaalbaarheid/duurzaamheid (Huurdersorganisaties, woningcorporaties, Gemeente Utrechtse Heuvelrug) Doorn Wat kunnen we meer doen t.a.v. betaalbaarheid dan nu is opgenomen in de afspraken en welke duurzaamheidsmaatregelen staan op stapel.  
20 03 2024 Huurdersraad overleg fusieproces 2 Marken    
14 03 2024 Huurdersraad (Guy), WS Maarn (Kees) en Nabij Wonen (Remco) overleg Huurverhoging 2024 voor Maarn en Maarsbergen Nabij Wonen Doorn Huurverhoging 2024  
09 03 2024 Huurdersraad Guy en Angelique overleg 2 Marken Angelique inschrijven als bestuurslid HR en UBO KvK  
01 03 2024 WS Maarn, Huurdersraad MM, BC Tuindorp, Nabij Wonen, De variabelen Doorn (Nabij Wonen) Voortgang implementatie Wijkplan Tuindorp  
20 02 2024 Kees de  Wolf (WS Maarn), Guy Stanworth (HRMM) met bewonerscommissie Heijgraefflaan Maarsbergen Merserberch Maarsbergen Regulier (2-jaarlijks) overleg  
19 02 2024

Huurdersraad met WS Maarn

 • Kees de Wolf
 • Guy Stanworth
 • Jan Willem Nijland
 • Angelique Balfoort
2 Marken Maarn
 • Vergaderschema 2024 Huurdersraad en WS Maarn
 • T3 rapportage Wbv Maarn (laatste 4 maanden 2023)
 • Huurbeleid 2024
 • Belangrijke onderwerpen om te regelen bij fusie met Nabij Wonen (notitie Huurdersraad)
 • W.v.t.t.k.
 
17 02 2024

Huurdersraad

 • Esmeralda Lopez
 • Angelique Balfoort
 • Jan Willem Nijland
 • Guy Stanworth

 

2 Marken Maarn
 • Vergaderschema 2024 Huurdersraad en WS Maarn
 • T3 rapportage Wbv Maarn (laatste 4 maanden 2023)
 • Huurbeleid 2024
 • Belangrijke onderwerpen om te regelen bij fusie met Nabij Wonen (notitie Huurdersraad)
 • W.v.t.t.k.
 
01 02 2024
 • Saskia Flesseman-secretaris KWRU
 • Marlène Clarck – Woonspraak (huurdersorganisatie van SSW)
 • Guy Stanworth – Huurdersraad Maarn Maarsbergen (huurdersorganisatie van Wbv. Maarn)
 • Josien Riemens – Cazas Wonen
 • Manfred de Kok – lid KWRU (als adviseur betrokken bij de selectie)
 Utrecht (bij Woonin)  Sollicitatiegesprekken plaatsvervangend lid KWRU  
31 01 2024 Huurdersraad (plus Wilma) Maarn Fusieproces  
17 01 2024 Bijeenkomst, we doen het samen Wonen op de Utrechtse Heuvelrug Huurdersraad (GS, AB, JWN), College en gemeenteraadsleden GUH, huurdersorganisaties, federatie woningcorporaties UH

Naar goed gebruik nodigen de gezamenlijke corporaties van de gemeente Utrechtse Heuvelrug u uit, om samen te praten over de vraagstukken waar we samen voor staan als het gaat om volkshuisvesting en wonen. Deze keer hebben we Peter Boelhouwer, hoogleraar aan de TU Delft, gevraagd om ons mee te nemen wat er op dit vlak zoal speelt. Gezamenlijk maken we de vertaling naar de situatie in onze gemeente.

 
15 01 2024 KWRU (Klachtencommissie Woningcorporaties Regio Utrecht)
 • Saskia Flesseman-secretaris KWRU
 • Marlène Clarck – Woonspraak (huurdersorganisatie van SSW)
 • Guy Stanworth – Huurdersraad Maarn Maarsbergen (huurdersorganisatie van Wbv. Maarn)
 • Josien Riemens – Cazas Wonen
 • Manfred de Kok – lid KWRU (als adviseur betrokken bij de selectie)

Selectie plaatsvervangend lid  KWRU op voordracht van woningcorporaties en huurdersorganisaties regio Utrecht

Profielschets klik hier of bekijk de website van de KWRU.

 

 

 

 

4e kwartaal 2023

 

datum vergadering van overleg met/waar onderwerp resultaat/vervolg/besluit
         
         
20 12 2023 Huurdersraad met KdW (WS Maarn) Doorn? Toekomst en borging  
13 12 2023 HR (GS,WvdV,AB) 2 Marken HRMM  
06 12 2023 Huurdersraad Maarn fusie  
29 11 2023 Huurdersraad Maarn fusie  
28 11 2023 Wbv Maarn, GUH (RO en Project manager), architect, VBMM, MM Natuurlijk, Huurdersraad MM en initiatiefnemers Glen en Henk Raadhuis Maarn Projectontwikkeling Kapelweg/Buurtsteeg Presentatie plannen woningbouw sociale huur en middelduur
23 11 2023 HR (Guy, Jan Willem) met Wbv Maarn (Kees de Wolf) 2 Marken Jaarplan en MJOB (meerjarenbegroting) 2024 Wbv en HR  
23 11 2023 Wbv Maarn 2 Marken ALV stemming over omzetten vereniging naar stichting en aanpassen statuten  
22 11 2023 Huurdersraad (GS, WvdV) 2 Marken    
22 11 2023 Wbv Maarn, Huurdersraad Doorn? overleg voorgenomen fusie, jaarplan/MJOB  
 17 11 2023 Huurdersraad 2 Marken gesprekken met huurdersorganisaties van HW (Hans Hillebrand) en RK Zeist (Martin van Bruggen)  
 15 11 2023 Huurdersraad Klankbordgroep 2 marken Maarn vastleggen afspraken fusie  
 15 11 2023 Huurdersraad 2 marken voorbereiden Klankbordgroep en gesprekken huurdersorganisaties HW en RK Zeist  
 15 11 2023 Huurdersraad met Damy Colon (RvC) 2 marken    
 10 11 2023 Huurdersraad (Guy, Wilma) Maarn 2Marken Voortgang fusieproces, acties  
 08 11 2023 Wethouder Wonen, bestuurders corpo’s, bestuurders HO’s (Huurdersraad GS) Prestatieafspraken Bestuurlijk overleg  
 08 11 2023 GUH, corpo’s, HO’s Prestatieafspraken prestatieveld leefbaarheid  
 07 11 2023 Gemeente UH Huurdersorganisaties Informatieverstrekking duurzaamheid (warmtetransitie)  
 07 11 2023 Gemeente UH/Stec groep Huurdersorganisaties, Seniorenplatform, bewonersbelangen Leersum, projectontwikkelaars, makelaars, vertegenwoordigers voor de zorg, vertegenwoordiger dorpsteams, belanghebbende bouw/zorg, ambtenaren GUH e.a. Definitief maken Woonzorgvisie  
01 11 2023 Huurdersraad Maarn, 2 Marken ALV, vervolgacties  
30 10 2023 Wbv Maarn ALV Informele ALV, toegankelijk voor alle huurders waar Camiel Schuurmans zich voorstelt als toekomstig bestuurder van Nabij Wonen  
27 10 2023 Huurdersraad (Guy, Wilma) Camiel Schuurmans (RK Zeist) Toekomstige samenwerking  
25 10 2023 Kees (Wbv) en Guy (HR) Doorn (de Kluis) Informeel overleg  
25 10 2023 Guy, Wilma 2 marken Maarn Voorbereiden gesprek met Camiel Schuurmans  
24 10 2023 Woonbond online Webinar Beleidswebinar  
18 10 2023 Huurdersraad, klankbordgroep 2 marken 1e meeting, presentatie GS en Wilma vd Veen, advies klankbordgroep mbt fusieplannen Wbv Maarn  
18 10 2023 Woonbond online Webinar Uitslag kiezersonderzoek  
18 10 2023 Huurdersraad (Guy, Wilma)   voorbereiden overleg Klankbordgroep  
18 10 2023 Huurdersraad (GS, JW) Gemeente UH, Woningcorporaties, Huurdersorganisaties Prestatieafspraken leefbaarheid (ambtelijk overleg)  
17 10 2023 Wbv Maarn (Kees), Huurdersraad (Guy) Bewonerscommissie Heygraefflaan Lopende zaken, achterstallig onderhoud door Gemeente, lopende onderhoudsproblemen met woningen, leefbaarheid in de wijk  
12 10 2023 Huurdersraad Woonbond Webinar Werkplan Huurdersorganisaties  
11 10 2023 Wbv Maarn ALV Wbv Maarn fusieplannen en beoogde partner (NabijWonen) worden voorgelegd aan de leden  
11 10 2023 RvC Damy Colon, Huurdersraad (GS en WvdV) Overleg fusieplannen    
10 10 2023 GS en WvdV voorbereiden overleg klankbordgroep    
10 10 2023 Huurdersraad (GS en JW) met Glen van Gene (Huurdersplatform Rhenam) Maarn    
05 10 2023 Wbv Maarn (Kees en Atti) met Huurdersraad (Guy en Wilma)   Fusieproces  
05 10 2023 Huurdersraad met Camiel Schuurmans (dir. bestuurder van RK Zeist en beoogd bestuurder van NabijWonen vanaf 1-1-2024 HW in Doorn Mogelijke fusie Wbv Maarn met NabijWonen  
05 10 2023 Huurdersraad (GS) met WvdV   Voorgesprek  
04 10 2023 Wbv Maarn, Huurdersraad MM, HW, BC Tuindorp, aannemer de Variabelen   Voorbereiding en uitvoering wijkplan Tuindorp In december geeft Wbv Maarn uitsluitsel over hoe de werkzaamheden worden uitgevoerd en wanneer gestart wordt met de werkzaamheden
03 10 2023 Huurdersraad Woonbond digitaal Beleidswebinar

In dit Webinar geeft de Woonbond informatie over wat een woonzorgvisie is, wat daar allemaal in zou moeten en kunnen staan en wat de rol van de huurdersorganisatie daarin is. En wat de regionale afstemming inhoudt.

 

 

 

3e kwartaal 2023

 

datum vergadering van overleg met/waar onderwerp resultaat/vervolg/besluit
         
         
25 09 2023 Huurdersraad met WvdV Maarn Resultaten huurdersavond en vervolgacties  
21 09 2023 Huurders van Woningbouwvereniging Maarn Huurders (huurdersavond in de Twee Marken) om 20.00 uur, zaal 3 Presentatie van de resultaten van de enquête onder huurders m.b.t. de voorgenomen fusie van Wbv Maarn De resultaten en de informatie die wij ophalen tijdens de avond worden door de Huurdersraad gebruikt in een zienswijze en instemming (of geen instemming) met de fusie.
20 09 2023 GS met werkgroep DMM 2 Marken    
20 09 2023 GS, JWN met Damy Colon (RvC) 2 Marken    
20 09 2023 GS en Wilma van der Veen overleg 2 Marken presentatie laatste puntjes  
15 09 2023 Afsluitende borrel DoeMaarnMee Leden van de Werkgroep DMM waaronder Guy Stanworth (HR) met de wethouders Karin Oyevaar en Gerrit Boonzaaijer in Maarn Vernieuwing en/of verplaatsen van voorzieningen in Maarn (scholen, dorpshuis, sporthal, bibliotheek, sportclubs) en woningbouw  
13 09 2023 Huurdersraad (Guy, Jan Willem, Esmeralda) met Wilma van der Veen Maarn Presentatie uitkomst enquête  
12 09 2023 Guy Stanworth (HR) met Damy Colon (RvC) Telefonisch overleg Voorgenomen fusie Wbv  
06 09 2023 Huurdersraad, Huurdersorganisaties van HW en Rhenam,  Federatie van woningcorporaties UH, Gemeente Utrechtse Heuvelrug (beleidsadviseur Wonen Doorn (bij HW) Prestatieafspraken Huisvesting bijzondere groepen
06 09 2023 Overleg Wbv Maarn, Huurdersraad Doorn De voorgenomen fusie van Wbv Maarn Van de 3 mogelijke fusiepartners is er aan twee een lijst met vragen gestuurd die zij hebben beantwoord. Kees de Wolf zal zijn voorkeur voorleggen aan de ALV ergens begin oktober 2023
30 08 2023 Huurdersraad met Wilma van der Veen Maarn Voorbereiden huurdersavond en opvolging mbt fusieplannen Wbv Maarn  
23 08 2023 Huurdersraad met Wilma van der Veen Maarn Voorbereiden huurdersavond en opvolging mbt fusieplannen Wbv Maarn  
21 08 2023 Huurdersraad   De huurdersraad verspreid enquête onder huurders van Wbv Maarn De vragenlijst wordt digitaal en op papier verstuurd op 21 augustus 2023. Wij verwachten uw antwoorden terug voor 1 september 2023. Op 21 september organiseren wij een huurdersavond in de Twee Marken in Maarn om 20.00 uur. De enquête is anoniem
16 08 2023 Huurdersraad met Wilma van der Veen Maarn Uitwerken activiteiten m.b.t. het fusieproces Definitieve versie enquête op papier en digitaal gereedmaken, voorbereiden Huurdersavond op 21 september in de Twee Marken
09 08 2023 Huurdersraad met Wilma van der Veen Maarn Uitwerken activiteiten m.b.t. het fusieproces  
03 08 2023 Guy Stanworth (Huurdersraad), Wilma van der Veen (Wilma van der Veen Advies) met Kees de Wolf en Attie Poelstra (Wbv Maarn) Doorn Fusieplannen Wbv Maarn Wat doet de Wbv, wat doet de Huurdersraad en update stand van zaken
26 07 2023 Huurdersraad (GS) met Wilma van der Veen Maarn Uitwerken onderzoek en bespreken activiteiten de komende maanden  
19 07 2023 Huurdersraad (GS) met Wilma van der Veen (WvdV) Maarn Ondersteuning mbt fusieplannen Wbv Maarn. Hoe zorgen we dat als een fusie plaatsvindt dit meerwaarde oplevert voor alle huurders

-Opstellen en verspreiden van een enquête waarin huurders aan kunnen geven wat er beter of anders zou moeten na de fusie. Deze wordt op 21 augustus verstuurd aan huurders

-Organiseren van een bijeenkomst (21 september om 20.00 uur in De Twee Marken in Maarn) waarin de resultaten worden gepresenteerd aan de huurders

-De uitkomst helpt de Huurdersraad om specifieke voorwaarden te stellen bij een fusie.

De Huurdersraad stemt uiteindelijk formeel in met een fusie als de wensen van de huurders voldoende geborgd zijn

12 07 2023 Huurdersraad met Wilma van der Veen Maarn Overleg mbt fusieplannen Wbv Maarn  
11 07 2023 GS (HR) en WvdV (Wilma van der Veen, consultant) Maarn Advies mbt fusieplannen Wbv Maarn  
05 07 2023 Huurdersorganisaties, Gemeente Utrechtse Heuvelrug, Woningcorporaties Amerongen, Allemanswaard Uitwerken en monitoren Prestatieafspraken is vervallen

 

 

2e kwartaal 2023

 

datum vergadering van overleg met/waar onderwerp resultaat/vervolg/besluit
28 06 2023 ALV (Algemene Leden Vergadering) Wbv Maarn 2 Marken, Maarn Jaarverslag, Jaarrekening  
15 06 2023 KdW, GS, JWN en Wilma van der Veen (adviseur HR mbt toekomst Wbv Maarn) Doorn regulier overleg en toekomst Wbv Maarn  
07 06 2023 Damy Colon (RvC), GS, JWN (Huurdersraad) Maarn regulier overleg  
06 06 2023 KdW, GS, Bewonerscommissie Heygraefflaan Mersebergh school Maarsbergen Onderhoud, duurzaamheid  
26 05 2023 Symposium Woonbond Antropia Driebergen Jaarlijkse landelijke ledenbijeenkomst  
25 05 2023 GS Amersfoort corporatie financien  
24 05 2023 GS Amersfoort corporatie financien  
24 05 2023 Prestatieafspraken (GUH, HW, Rhenam, HO’s (HR Jan Willem Nijland) Gemeentehuis Doorn Investeren in soc. huurwoningen  
23 05 2023 Wbv Maarn (Kees de Wolf), Huurdersraad (Jan Willem Nijland, Guy Stanworth) Doorn (heuvelrug Wonen) regulier overleg (jaarverslag en jaarrekening Wbv Maarn  
17 04 2023 Wbv Maarn, Huurdersraad, ALV en huurders 2 Marken Maarn Informele ALV over toekomst Wbv Maarn  
12 04 2023

Huurdersraad met RvC

(Damy Colon, Guy Stanworth, Jan Willem Nijland

Maarn Regulier overleg  
12 04 2023 Prestatieafspraken Gemeente Utrechtse Heuvelrug, woningcorporaties, Huurdersorganisaties (waaronder Huurdersraad Guy Stanworth, Jan Willem Nijland Doorn Betaalbaarheid  
05 04 2023 Huurdersraad Maarn Toekomst Wbv Maarn  

 

 

1e kwartaal 2023

 

datum vergadering van overleg met/waar onderwerp resultaat/vervolg/besluit
         
         
         
         
24 03 2023 Wbv Maarn (ondersteund door medewerkers van Heuvelrug Wonen), bewonerscommissie Tuindorp, Huurdersraad Maarn Maarsbergen Doorn Presentatie door mogelijke aannemers Wijkplan Tuindorp  
14 03 2023 Guy, Jan-Willem, Kees, Atti Doorn Toekomst Wbv Maarn  
02 03 2023 HR (Guy, Jan-Willem) Maarn

Huurdersraad organisatievorm en plek binnen het bestel,

betrekken huurders bij toekomst Wbv Maarn

 
01 03 2023 GUH, Rhenam, Heuvelrug Wonen, Huurderscollectief HW, Huurdersraad MM, Huurdersplatform Rhenam Rhenen Prestatieafspraken (ambtelijk overleg) tussen Gemeente Utrechtse Heuvelrug, Federatie van woningcorporaties en Huurdersorganisaties  
23 02 2023 Wbv Maarn (Kees), Atti Poelstra,  Huurdersraad (Jan Willem, Guy) Doorn regulier overleg  
09 02 2023 Wbv Maarn (Kees), Atti Poelstra, Huurdersraad (Guy, Jan-Willem) Doorn Toekomst Wbv Maarn  
09 02 2023 Huurdersraad Guy, Jan Willem Maarn Toekomst Wbv Maarn  
         
01 02 2023 HR (Guy Jan Willem), Hilly van Lokven 2 Marken kennismaking  
26 01 2023 Wbv Maarn (Kees, Peter, Margriet, Els) Huurdersraad (Guy), Bewonerscommissie Tuindorp (Roger, Manon, Elvira, VBMM (Marten Brouwer), Woonbond (Tamira Kerssemakers), HERE bouwadvies (Geert Heesakkers, dagvoorzitter (?) bewoners Tuindorp e.a. 2 Marken Maarn Presentatie Wijkplan Tuindorp  
26 01 2023 Kees de Wolf (Wbv Maarn), Jan Willem Nijland, Guy Stanworth Heuvelrug Wonen, Doorn Regulier overleg  
25 01 2023 Guy Stanworth, Jan Willem Nijland (HR) Maarn Regulier overleg  
23 01 2023 Damy Colon (RvC), Guy Stanworth, Jan Willem Nijland (Huurdersraad) 2 Marken, Maarn Regulier overleg  

 

 

4e kwartaal 2022

 

datum vergadering van overleg met/waar onderwerp resultaat/vervolg/besluit
         
         
16 12 2022 Wbv Maarn, Bewonerscommissie Tuindorp, Woonbond, VBMM, Huurdersraad Doorn Wijkplan Tuindorp  
12 12 2022

Guy Stanworth Huurdersraad Maarn Maarsbergen, Huurdersvereniging Huurdersvereniging Beter Wonen, interim bestuurder Stubbé en RvC van Beter Wonen Ammerstol, oud interim bestuurder WBSS van den Berk, voorzitter Huurdersvereniging HOS van WBSS van Winden

GS Huurdersraad bij Beter Wonen, Ammerstol in een college tour setting

 

Ammerstol

Zelfstandig blijven, een beheercorporatie of fuseren, de afwegingen en ervaringen van sprekers

Sprekers Guy Stanworth, Petra van de Berk, Leen van Winden Gespreksleider Wilma van der Veen

 
07 12 2022 Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Wbv Maarn 2 Marken Maarn Jaarplan/Begroting en toekomst Wbv Maarn  
01 12 2022 Guy Stanworth, Kees de Wolf Doorn Jaarplan/begroting Wbv Maarn  
29 11 2022 GUH (Wethouder) en bestuurders corpo’s en bestuurders huurdersorganisaties Gemeentehuis Tekenen Prestatieafspraken 2023-2028  
23 11 2022 Wbv Maarn, Bewonerscommissie Tuindorp, Woonbond, VBMM, Huurdersraad Doorn Wijkplan Tuindorp  
16 11 2022 Wbv Maarn, Rhenam, Huurdersraad Wieke van Veldhuizen, Kees de Wolf, Guy Stanworth in Rhenen Toekomst van Wbv Maarn  
10 11 2022 Gemeente Utrechtse Heuvelrug (wethouder Rob Jorg, beleidsadviseur wonen Angela Bolk) federatie Woningcorporaties (bestuurders en beleidsadviseurs), Huurdersorganisaties (Guy Stanworth,  Hans Hillebrand, Glen van Gene, Jaap Groeneveld) Doorn Bestuurlijk overleg prestatieafspraken  
04 11 2022 GS(HR) en DC (RvC) Telefonisch Regulier overleg  
04 11 2022 Diverse partijen Doorn Wijkplan Tuindorp  
01 11 2022 Huurdersorganisaties van Wbv Maarn, HW en Rhenam, Federatie van Woningcorporaties Wbv Maarn, Heuvelrug Wonen en Rhenam, enkele wethouders en gemeenteraadsleden Heuvelrug Wonen, Doorn Bijeenkomst/kennismaking  
01 11 2022 Huurdersraad (Guy Stanworth), RK Woningstichting Zeist (Camiel Schuurmans), Wbv Maarn (Kees de Wolf) Zeist Toekomst Wbv Maarn  
01 11 2022 Huurdersraad (Guy Stanworth) Mitros (Henk Peter Kip, Bastiaan Stafhorst), Wbv Maarn (Kees de Wolf) Utrecht Toekomst Wbv Maarn  
31 10 22 Wethouder Wonen, beleidsadviseur Wonen GUH, directie federatie van woningcorporaties werkzaam binnen de GUH, Huurdersorganisaties Gemeentehuis (Bestuurlijk overleg) Prestatieafspraken  
20 10 22 Guy Stanworth (Huurdersraad) Kees de Wolf (Wbv Maarn) Doorn bij HW Geactualiseerde 2e tertiair rapportage  
18 10 22 Diverse partijen Doorn Wijkplan Tuindorp  
12 10 22 Diverse partijen 2 Marken Maarn Wijkplan Tuindorp  

 

 

3e kwartaal 2022
datum vergadering van overleg met/waar onderwerp resultaat/vervolg/besluit
12 10 2022 HR, Wbv, VBMM, BCT 2 marken Maarn Wijkplan Tuindorp  
29 09 2022 GS met KdW Doorn 2e 4 maand rapportage e.a.  
28 09 2022 Huurdersraad, Wbv, bewonerscommissie Heijgraefflaan Merseberch school Maarsbergen regulier overleg (m.n. onderhoud, leefbaarheid en wenselijke duurzaamheidsmaatregelen)  
21 09 2022 Guy (HR) met Damy Colon (RvC) 2 marken Maarn regulier overleg  
21 09 2022 Huurdersraad Woonbond online seminar Prinsjesdag 2022, een dag later  
20 09 2022 Overleg GS (Huurdersraad), Kees de Wolf (bestuurder Wbv Maarn) Jos Sleyfer (bestuurder Heuvelrug Wonen) Doorn Continuering samenwerking met HW  
20 09 2022 Overleg GS (Huurdersraad) met Kees de Wolf (bestuurder Wbv) Doorn vooroverleg over de toekomst van de Wbv Maarn  
14 09 2022 Bestuurder Wbv Maarn e.a., Huurdersraad, bewonerscommissie, VBMM 2 Marken Wijkplan Tuindorp  
08 09 2022 Huurdersraad Woonbond Online training (seminar) Financiën van woningcorporaties  
01 09 2022 Huurdersraad en bestuurder Wbv Maarn Overleg ivm positiebepaling toekomst wbv Maarn Doorn  
31 08 2022 Huurdersraad Woonbond webinar digitaal De invloed van landelijke prestatieafspraken  
25 08 2022 Werkgroep DMM (Guy Stanworth) 2 marken Maarn Laatste meeting werkgroep voor presentatie masterplan aan wethouders Oyevaar en Boonzaaijer  
18 08 2022 HR,Wbv,HW Doorn Bespreken MJOP (nog zonder Tuindorp)  
15 08 2022 Huurdersraad (GS) en Peter de Langen (oud interim bestuurder van Wbv Maarn) Maarn Het behartigen van belangen van  huurders en hoe die ook te blijven borgen in de toekomst  
11 08 2022 Huurdersraad met bestuurder Wbv Maarn Doorn De toekomst van de Wbv Maarn  
02 08 2022 Huurdersraad, Wbv Maarn, Bewonerscommissie Tuindorp, VBMM Doorn Wijkplan Tuindorp  
26 07 2022 GS gesprek met Theo Stubbé over mogelijke toekomstscenario’s Wbv Maarn Soest Mogelijke toekomstscenario’s Wbv Maarn, processtappen en de eventuele positie en positionering van de Huurdersraad  
20 07 2022 RvC, bestuur Wbv, Huurdersraad (GS) Doorn (bij HW) Selectie nieuw RvC lid (specialisatie Volkshuisvesting) vervangt Mette Vernooij die in december na ruim 8 jaar afscheid van ons neemt Autoriteit Woningcorporaties beoordeelt voorgestelde kandidaat
19 07 2022 DMM zie 12 07 2022      
12 07 2022 DoeMaarnMee Ruimtelijke Ordening groep Digitaal Afrondende fase tbv Masterplan  

 

 

2e kwartaal 2022
datum vergadering van overleg met/waar onderwerp resultaat/vervolg/besluit
         
16 06 2022 Algemene Leden Vergadering (ALV) Wbv Maarn 2 Marken    
15 06 2022 GS (Huurdersraad) met Kees de Wolf (Wbv) 2 Marken Toekomstontwikkelingen  
14 06 2022 BC tuindorp, Wbv, HR, HW, VBMM Doorn Regulier overleg  
10 06 2022 DMM hockeyclub Maarn Afsluiting fase C, afscheid Urban Sync  
09 06 2022 Huurdersraad, Wbv Maarn Doorn 1e 4maandsrapportage Wbv Maarn  
02 06 2022 GS Cultuurhuis Doorn Afscheid Rolinka van Markus (dorps coördinator Maarn Maarsbergen)  
01 06 2022 DMM werkgroep HQ 2 marken Masterplan DMM  
31 05 2022 Wbv Maarn, Huurdersraad Doorn bij HW Jaarverslag en Jaarrekening 2021 Wbv Maarn  
31 05 2022

GS, Stichting Visitaties Woningcorporaties Nederland, woningcorporaties, gemeenten, huurdersorganisaties

 

Digitaal interactief Input doorontwikkeling visitatiemethodieken  
31 05 2022 Seminar Woonbond Digitaal Landelijke prestatieafspraken met Hugo de Jonge (volkshuisvesting)  
30 05 2022 Bewonerscommissie Heijgraefflaan, Wbv Maarn, Huurdersraad Merseberch, Maarsbergen Regulier overleg (Kees de Wolf heeft diverse woningen bezocht en onderneemt actie)  
23 05 2022 DMM (Margot, Rienk, Guy) met bewonerscommissie Breeschotenlaan (CBOB) Headquarters 2 Marken Inrichting locatie Breeschotenlaan (aandachtspunten, aanbevelingen)  
18 05 2022 DMM plenair 2 Marken Ontwikkelen Masterplan  
11 05 2022 DMM, bewoners van Maarn en Maarsbergen 2 Marken Toelichting ontwikkelde scenario’s en ophalen reacties en aanbevelingen van bewoners en belanghebbenden Aanpassen scenario’s
11 05 2022 Guy Stanworth, Esmeralda Lopez (Huurdersraad), Mette Vernooij, Hannes Sanders (Raad van Commissarissen van Woningbouwvereniging Maar) Heuvelrug Wonen, Doorn Regulier (jaarlijks) overleg  
11 05 2022 Focusgroep Ruimtelijke Ordening 2 Marken Ontwikkelen scenario’s DMM  
02 05 2022 Werkgroep DMM, Urban Sync, GUH 2 Marken Ontwikkelen masterplan voorzieningen en woningbouw Maarn  
02 05 2022 Huurdersraad, bewonerscommissie Tuindorp, Woonbond, Wbv Maarn, medewerkers van HW, vertegenwoordigers van VBMM (Marten Brouwer, Ruud Hartveld) Heuvelrug Wonen, Doorn

Toekomst Tuindorp (gezamenlijk komen tot een gedragen wijkplan)

 

 
26 04 2022 Werkgroep DMM digitaal    
21 04 2022 Bewoners en belanghebbenden terrein rond Hoge Overdam (fietstunneltje kapelweg/buurtsteeg) 2 Marken Maarn    
20 04 2022 DMM (GS Huurdersraad) Plenair in 2 Marken Realisatie Masterplan  
13 04 2022 GUH, Huurdersraad, huurdersorganisaties heuvelrug, Wbv Maarn, Heuvelrug Wonen, Rhenam Doorn Prestatieafspraken nieuwe stijl  
11 04 2022 Wbv Maarn, Huurdersraad, bewonerscommissie Heygraefflaan Mersebergh School Maarsbergen (mini Cultuurcentrum) Regulier overleg (na corona weer opgepakt)  
07 04 22 Corporatiestrateeg seminar Betaalbaarheid van het wonen Kaap Doorn Conferentiecentrum

Sprekers geven visie op betaalbaarheid

Peter Boelhouwer (Hoogleraar Housing Systems bij TU Delft), Bram Klouwen (directeur/adviseur bij Companen), Arjan Vliegenthart (directeur NIBUD), Ritske Dankert (trainer bij de corporatiestrateeg), Maarten Vos (manager strategie en beleid bij Vidomes)

 
06 04 2022 DMM 2 Marken Realiseren voorzieningen en Woningbouw Locaties Tromplein, Planetenbaan, Breeschotenlaan, Buurtsteeg  
01 04 2022 Wbv, Huurdersraad, Bewonerscommissie Tuindorp, HW, Woonbond, VBMM Heuvelrug Wonen, Doorn Realisatie Wijkplan Tuindorp  

 

 

1e kwartaal 2022

 

datum vergadering van overleg met/waar onderwerp resultaat/vervolg/besluit
         
31 03 2022 Woonbond Seminar (netwerkbijeenkomst) online Gemeentelijk Woonbeleid  
23 03 2022 DMM, Urban Sync. en stakeholders 2Marken Maarn Masterplan voorzieningen en woningbouw  
17 03 2022 DMM werkgroep Ruimtelijke Ordening digitaal Aanpassen scenario’s voorzieningen en woningbouw in Maarn  
16 03 2022 Wbv, Huurdersraad, bewonerscommissie Tuindorp, Woonbond, HW, VBMM Tuindorp Realisatie Wijkplan Tuindorp  
09 03 2022 DoeMaarnMee online Masterplan nieuwbouw voorzieningen en woningbouw in Maarn  
07 03 2022 Huurdersraad, RvC (Guy en Damy Colon) digitaal Regulier overleg  
01 03 2022 Huurdersraad, Wbv HW Guy en Kees regulier overleg  
25 02 22 Wbv, Huurdersraad, bewoners Tuindorp, HW, Woonbond, VBMM HW Doorn Realisatie gedragen wijkplan Tuindorp  
23 02 22 DMM Plenair in Maarn    
22 02 22 Woonbond Webinar Beleid  
09 02 22 DMM online iteratief proces  
26 01 22 DMM Digitaal plenair Presentatie scenario’s iteratief proces  
23 01 22 DMM RO Digitaal Creëren scenario’s  
19 01 22 Huurdersraad, Wbv Maarn Heuvelrug Wonen regulier overleg  
18 01 22 GUH, federatie van woningcorporaties, huurdersorganisaties Utrechtse Heuvelrug Heuvelrug Wonen Prestatieafspraken 2022-2028  
14 01 22 Huurdersraad, bewonerscommissie Tuindorp, Wbv Maarn, Woonbond Heuvelrug Wonen, Doorn Realiseren gedragen wijkplan Tuindorp  
12 01 22 Doe Maarn Mee Digitaal Realiseren Masterplan (fase C)  
10 01 22 Doe Maarn Mee Digitaal Meeting team Ruimtelijke Ordening (RO)  
05 01 22 Doe Maarn Mee Digitaal Realiseren Masterplan voorzieningen Maarn en woningbouw  

 

 

4e kwartaal 2021

 

datum vergadering van overleg met/waar onderwerp resultaat/vervolg/besluit
27 12 2021 DMM RO? ? Scenario’s ontwikkelen  
23 12 2021 Guy Stanworth, Kees de Wolf digitaal Overleg  
22 12 2021 DMM RO groep digitaal co-creatie voorzieningen Maarn  
22 12 2021 Wbv Maarn, Bewoners Tuindorp, Huurdersraad, Woonbond Doorn Ontwikkeling Wijkplan Tuindorp Grotere betrokkenheid van bewoners bij planvorming
21 12 2021 Guy Stanworth, Ecorys (Marieke Kalkman, Pia Oud) Digitaal 4-jaarlijkse maatschappelijke visitatie Woningbouwvereniging Maarn  
15 12 2021 Huurdersorganisaties (GS) met D’66 Gemeentehuis Karin Oyevaar, Dorien Schults, Niels Geelkerken Kennismaking, gemeenteraadsverkiezing, positie van huurders versterken  
13 12 2021 Overleg werkgroep RO 2 marken Maarn Scenario’s ontwikkelen  
09 12 2021 DMM werkgroep Ruimtelijke Ordening digitaal Co-creatie vernieuwing voorzieningen en woningbouw  
08 12 2021 Algemene Ledenvergadering Wbv Maarn Maarn 2 Marken Jaarplan en meerjarenbegroting van Wbv Maarn geannuleerd
         
25 11 2021 GS met deelnemers fase C (co-creatie Masterplan), Urban Sync Teams Doe Maarn Mee 4e bijeenkomst fase C  
18 11 2021 GS met deelnemers fase C (co-creatie Masterplan), Urban Sync Teams Doe Maarn Mee 3e bijeenkomst fase C  
17 11 2021 Wbv, bewonerscommissie Tuindorp e.a. 2 Marken Wijkplan 2 Marken geannuleerd
16 11 2021 GUH, Federatie corps. en HO’s Doorn bij HW of gemeentehuis Prestatieafspraken nieuwe stijl  
10 11 2021 GS met deelnemers fase C (co-creatie Masterplan), Urban Sync Golfclub Anderstein Maarsbergen Doe Maarn Mee 2e bijeenkomst fase C  
08 11 2021 HR met HBV HW Doorn bij HW vooroverleg Prestatieafspraken  
03 11 2021 GS met deelnemers fase C (co-creatie Masterplan), Urban Sync 2 Marken Maarn Doe Maarn Mee 1e bijeenkomst fase C  
03 11 2021 Huurdersorganisaties (HO’s) met GS gesprek met politieke partij CDA Gemeentehuis Doorn Kennismaking en gemeenteraadsverkiezing maart 2022  
02 11 2021 Huurdersorganisaties (HO’s) met GS gesprek met politieke partij Open (PvdA en Groen Links) Gemeentehuis Kennismaking en gemeenteraadsverkiezing maart 2022  
02 11 2021 huurdersorganisaties Doorn bij HW Inbreng HO’s prestatieafspraken (formuleren gezamenlijke standpunten)  
01 11 2021 Huurdersraad, Bewonerscommissie Tuindorp, Wbv Maarn, Woonbond Doorn bij HW Wijkplan Tuindorp  
28 10 2021 Huurdersraad met Wbv Maarn (Kees de Wolf) Doorn Jaarplan en (meer jaren)begroting Wbv Maarn  
25 10 2021 GS Huurdersraad met HO’s en politieke Partij BVH Lokaal Teams Kennismaking en gemeenteraadsverkiezing maart 2022  
20 10 2021 GS Huurdersraad met Damy Colon RvC 2 Marken Maarn Overleg  
12 10 2021 GUH, Wbv, HR Doorn bij Heuvelrug Wonen Prestatieafspraken nieuwe stijl  
         
08 10 2021 Esmeralda Lopez (Huurdersraad) Woonbond energie café Utrecht Duurzaamheidsopgave woningcorporaties  
06 10 2021 Hannes Sanders (RvC), Kees de Wolf (dir. bestuurder Wbv Maarn), Guy Stanworth (huurdersraad) Maarn en Maarsbergen op de fiets Fietsend langs de woningen in Maarn en Maarsbergen, info over het bezit en informele kennismaking met Hannes  

 

3e kwartaal 2021

 

datum vergadering van overleg met/waar onderwerp resultaat/vervolg/besluit
30 09 2021 Doe Maarn Mee 2 Marken Maarn  4e bijeenkomst fase b werkgroep Wonen
30-09-2021 Kees de Wolf (Wbv) met Guy (huurdersraad Maarn Maarsbergen) 2 Marken Maarn

2e 4 maands rapportage, voortgang KPI’s 2021, Winst- en verliesrekening, kasstromen, verhuur

Glasverzekering

23 09 2021 Doe Maarn Mee 2 Marken Maarn 3e bijeenkomst fase b werkgroep Wonen
23 09 2021 Woonbond/huurdersraad (Esmeralda Lopez) Webinar Digitale Regiobijeenkomst
20 09 2021 Guy Stanworth, Hans Hillebrand met Jos Leijen (tekstschrijver) Digitaal Brief aan politieke partijen (gemeenteraadsverkiezingen 2022)
16 09 2021 Tripartiet gemeente, huurders en woningcorporaties (Wbv Maarn, Heuvelrug Wonen en Rhenam) Nog te bepalen Afspraken realiseren en monitoren
15 09 2021 Corporatie bestuurders (HW, Rhenam, Wbv Maarn) en huurdersvertegenwoordiging corporaties (GS) Heuvelrug Wonen Doorn Benaderen politieke partijen i.v.m. gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022
14 09 2021 Wethouders en ambtenaren GUH met bewoners van de GUH Digitaal Terugkoppelingsbijeenkomst Toekomstvisie (concept)
09 09 2021

Doe Maarn Mee

Werkgroep Wonen fase b co-creatie Maarn (GS)

2 Marken Het toekomstbestendig maken van een aantal voorzieningen in Maarn en het realiseren van woningbouw
08 09 2021 ALV (Algemene Leden Vergadering) van de Wbv Maarn Maarn Jaarverslag/Jaarrekening
08 09 2021 GS met Damy Colon (RvC) Maarn Financiële continuïteit Wbv Maarn
02 09 2021 Gemeente, woningcorporaties, Huurdersorganisaties Bij voorkeur ‘live’ overleg Prestatieafspraken (een nieuwe vorm)
19 08 2021 Huurdersraad/Woonbond

Met Woonbond adviseurs/consulenten Tamira Kerssenmakers en Ed Kooger

in Maarn

Kennismaking

 

22 07 2021

Huurdersorganisaties Utrechtse Heuvelrug Allemanswaard, Amerongen Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022. Wat kunnen wij als huurders doen, de woningnood en betaalbaarheid bij de politieke partijen hoger op de agenda te krijgen Acties worden uitgewerkt
08 07 2021 Huurdersraad Webinar zelfbeheer door huurders en coöperaties (dus niet corporaties)
05 07 2021 Woonbond/huurdersraad Webinar Positie van huurdersorganisaties in de Volkshuisvesting

 

2e kwartaal 2021

 

datum vergadering van overleg met/waar onderwerp resultaat/vervolg/besluit
         
         
28 06 2021 GS met Damy Colon (Raad van Commissarissen) Telefonisch Algemeen voor huidige en aan te trekken leningen met bijzondere aandacht voor de huidige en aan te trekken leningen van de Wbv Maarn  
24 06 2021 Guy Stanworth en Kees de Wolf (huurdersraad en Wbv Maarn dir. bestuurder) Doorn bij Heuvelrug Wonen 1e tertiaire rapportage Wbv, WSW stukken deelnemersvergadering, Q & A lening ruil met Vestia  
23 06 2021 Doe Maarn Mee Startbijeenkomst digitaal    
17 06 2021 Huurdersraad (GS) Seminar Financiële Sturing en Vermogensinzet met diverse sprekers waaronder Johan Conijn (Finance Ideas), Ivo de Lijster (Portaal e.a.), Judith van der Bijl, Wobbe van der Meulen en Joop Ras Hoe blijft de corporatie financieel, duurzaam gezond, hoe zet je het corporatievermogen optimaal maatschappelijk in en de relatie met o.a. asset management, betaalbaarheid en verduurzaming  
26 05 2021 Woonbond/Huurdersraad Webinar Betaalbaarheid en voorzieningen  
20 05 2021 GS ER Huurdersraad, Online congres met ministerie van BZK, VNG, Aedes, Woonbond Samen zorgen voor prettig wonen (samenwerking huurdersorganisaties, gemeenten, woningcorporaties en andere belanghebbenden)  
20 05 2021 GS (huurdersraad) met Kees de Wolf (Wbv Maarn) digitaal? Jaarverslag en Jaarrekening van Wbv Maarn  
17 05 2021 Raad van Commissarissen en GS van Huurdersraad 2 Marken of digitaal Nieuw lid RvC  
13 05 2021 Wbv Maarn bestaat 100 jaar! Wbv Maarn stelt nieuwsbrief samen t.b.v. ons 100-jarif bestaan    
12 05 2021 Huurdersraad met Hilma Bolsman Webinar via Corporatiestrateeg Actualiteiten huurbeleid, Wet-en regelgeving. Hilma Bolsman was senior beleidsadviseur van Aedes en is eigenaar van “Huurbeleid en Meer”  
11 05 2021 Huurdersraad (ER GS) met RvC (MV, LH en DC) 2 Marken of digitaal Jaarlijks overleg  
19 04 2021 Huurdersraad met Sjoerd Buyserd van Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland digitaal Toevoegende rol SVWN in visitatieproces woningcorporaties en de rol van huurdersorganisaties Waardevoller en eenvoudiger visitatieproces
03 04 2021 Guy Stanworth Webinar GUH Toekomstvisie Maarn Maarsbergen  

 

1e kwartaal 2021

 

datum vergadering van overleg met/waar onderwerp resultaat/vervolg/besluit
30 03-01 04 2021 Huurdersraad (GS) training corporatie financiën  Finance Ideas   geannuleerd
18 03 2021 Guy Stanworth Urban Sync Sanne Botterweg, Thijs Meijer DoeMaarnMee (Multidisciplinair) Wonen, sport, scholen, dorpshuis, cultuur etc.. Route naar Masterplan met gemeente en belanghebbenden
11 03 2021 Kees de Wolf, Guy Stanworth Heuvelrug Wonen of digitaal 3e 4-maandsrapportage (voortgang KPI’s, Winst- en verliesrekening, kasstroom, verhuur) en Huurbeleid  
03 03 2021 Guy Stanworth (huurdersraad), Damy Colon (huurderscommissaris RvC Digitaal Regulier overleg  
03 03 2021 Guy Stanworth (deelnemer)

Aedes (Martin van Rijn), Woonbond (Zeno Winkels) en (kandidaat) kamerleden

Digitaal

Het Kies voor Wonen debat  
02 03 2021 Woonbond/huurdersraad Esmeralda Lopez digitaal Provinciale Vergadering Woonbond  
16 02 2021 Kees de Wolf (Wbv), Peter Felix (HW), Guy Stanworth (HR), Jan van Cooten (HW), Glen van Gene (Hpf), Henk Rommers, Joost van Nes (A&R10) digitaal Plannen woningbouw  
16 02 2021 Woonbond/Huurdersraad digitaal Beleidswebinar Huurverhoging 2021  
19 01 2021 Kees de Wolf (Wbv), Peter Felix (HW), Guy Stanworth (HR), Jan van Cooten (HW), Glen van Gene (Hpf), Henk Rommers, Joost van Nes (A&R10) Parkeerplaats Kapelweg/Buurtsteeg Maarn Haalbaarheidsonderzoek woningbouwlocaties bespreken  
06 01 2021 Wbv Maarn. Huurdersraad, Hpf. Amerongen, mgr. Vastgoed Heuvelrug Wonen digitaal Uitwerken voorstel bouwlocaties sociale huurwoningen in Maarn Scenario’s worden doorgerekend

 

4e kwartaal 2020

 

datum vergadering van overleg met/waar onderwerp resultaat/vervolg/besluit
16 12 2020 Wbv Maarn (Kees de Wolf en Peter Felix), huurdersraad (Guy Stanworth) en Huurdersplatform Amerongen en Omstreken (Glen van Gene) Digitaal Haalbaarheid woningbouwlocaties in Maarn  
16 12 2020 Woonbond, huurdersraad (GS,EL) Webinar Afsluiting 2020 met Zeno Winkels  
16 of 17 12 2020 Gemeente, corporaties, huurdersorganisaties Amerongen of on-line Opstellen definitieve document prestatieafspraken  
15 12 2020 Federatie woningcorporaties, huurdersorganisaties Utrechtse Heuvelrug Digitaal Vooroverleg driehoeksoverleg prestatieafspraken  
15 12 2020 Woonbond College Esmeralda Lopez, huurdersraad Betrek de achterban en maak een plan  
09 12 2020 Wbv Maarn, Algemene Ledenvergadering 2 Marken (indien mogelijk i.v.m. corona)    
08 12 2020 Woonbond College Esmeralda Lopez, huurdersraad Huurprijsbeleid van sociale verhuurders  
01 12 2020 Woonbond College Esmeralda Lopez, huurdersraad Hoe komt een huurprijs tot stand?  
30 11-2020 Werkgroep Transitievisie Warmte (laatste bijeenkomst) ZOOM Afronding traject TVW Voorleggen aan gemeenteraad
26 11 2020 Kees de Wolf en Guy Stanworth Doorn (HW) Jaarplan/Begroting Wbv Maarn, HR, jaarlijkse evaluatie SLA’s met Heuvelrug Wonen  
24 11 2020 Kees de Wolf (Wbv) Peter Felix (HW), Glen van Gene (Hpf A&O), Guy Stanworth (HR) MS Teams Onderzoek nieuwe bouwlocaties in Maarn en Maarsbergen  
24 11 2020 Woonbond College Esmeralda Lopez, huurdersraad De positie van de huurdersorganisatie in het overleg  
17 11 2020 Woonbond College Esmeralda Lopez, huurdersraad Het speelveld en de spelers  

25 11 2020

01 en 03 12 2020

  Huurdersorganisaties, Federatie woningcorporaties, Gemeente Prestatieafspraken  
         
16 11 2020 Werkgroep tbv TVW Gemeente, projectleiding OverMorgen, ondernemers, bewoners Heuvelrug (GS), Stedin, Waterschap, Federatie Woningcorporaties Tot stand komen TransitieVisie Warmte Gemeente Utrechtse Heuvelrug  
05 11 2020 GS met Glen van Gene Maarn Mogelijke bouwlocaties sociale huurwoningen  
05 11 2020 Prestatieafspraken online   geannuleerd
01 11 2020 Wbv Maarn, huurdersraad, bewoners(commissie)Tuindorp bewonersavond 2 Marken Toekomst Tuindorp  
03 11 2020 Woonbond , huurdersorganisaties (Esmeralda Lopez huurdersraad) Provinciale Vergadering (digitaal) Lopende zaken  
29 10 2020 Prestatieafspraken Gemeente, Federatie, Huurdersorganisaties    
28 10 2020 Platform 31, iWoonbond, Aedes, BZK (GS Huurdersraad  deelnemer) digitaal Online debat over renovatie van de volkshuisvesting  
26 10 2020 Prestatieafspraken Gemeente, Federatie, Huurdersorganisaties    
13 10 2020 Federatie/huurdersorganisaties Utrechtse Heuvelrug Digitaal Addendum  2021 op prestatieafspraken  

 

 

3e kwartaal 2020

 

datum vergadering van overleg met/waar onderwerp resultaat/vervolg/besluit
29 09 2020 Driehoeksoverleg Amerongen Prestatieafspraken  

23 en 24 09 2020

01 10 2020

Huurders en bewoners Tuindorp, Wbv Maarn, Huurdersraad Wbv Maarn Onderzoek Tuindorp  
21 09 2020 Bestuurlijk overleg met bestuurders huurdersorganisaties (incl. GS), Wethouder Wonen (Rob Jorg) beleidsadviseur Wonen Gemeente (Henny van de Ven), Directeuren en beleidsadviseurs van de federatie van woningcorporaties Allemanswaard Amerongen Prestatieafspraken (plannen komende jaren en monitoring lopende afspraken)  
02 09 2020 Bewonerscommissie Heijgraefflaan Maarsbergen   Afgelast vanwege Corona
27 08 2020 Wbv Maarn/Huurdersraad en Peter Felix (vastgoedmanager van Wbv Maarn en Heuvelrug Wonen Heuvelrug Wonen Doorn

Evaluatie SLA’s, voortgang        Contracten                             Lidmaatschap Wbv Maarn in de statuten

Portefeuillesturing en asset management en meerjarenonderhoudsbegroting

 
05 08 2020 GS met Thinka   Prestatieafspraken/duurzaamheid/Tuindorp  
23 07 2020 Wbv Maarn / Huurdersraad     verplaatst naar 27 08 2020
15 07 2020 Woonbond landelijk overleg met huurdersorganisaties Webinar Plannen aangaande huurverhogingen door directeur Zeno Winkel en beleidsstrateeg Woonbond  
13 07 2020 Werkgroep Transitie Visie Warmte (TVW) Video-conference (diverse partijen) Zie document definitieve uitgangspunten onder kopje ACTUEEL Analyse en Wijkprioritering  
08 07 2020 Prestatieafspraken federatie woningcorporaties, gemeente, huurdersorganisaties duurzaamheid, betaalbaarheid, beschikbaarheid, leefbaarheid, wonen en zorg  
06 07 2020 GS vooroverleg met Thinka (huurder) Maarn Prestatieafspraken Federatie, gemeenten en huurdersorganisaties  

 

 

2e kwartaal 2020

 

datum vergadering van overleg met/waar onderwerp resultaat/vervolg/besluit
         
25 06 2020 Werkgroep Transitievisie Warmte Video-conference Nota van uitgangspunten  
13 06 2020 Esmeralda Lopez Provinciale Vergadering Woonbond ( landelijk webinar) Jaarverslag Woonbond, transformatie organisatievernieuwing  
11 06 2020 Guy Stanworth Woonbond Webinar vergoedingentabel bij verduurzaming    
04 06 2020

Guy Stanworth (HR)

Damy Colon (RvC)

2 Marken Jaarverslag/Jaarrekening Wbv Maarn  
16 05 2020 (huurders)organisaties en Woonbond nieuwe directeur Woonbond Zeno Winkels (Webinar) Kennismaking  
11 05 2020 1e overleg werkgroep TvW Video-conference Bespreken uitgangspunten en toelichting op het proces tvw  
08 05 2020 Huurdersraad en Over Morgen, projectleider Transitievisie Warmte (Guy Stanworth en Silke Nieuwenhuis) Videoconference Kennismaking en bespreken rol en positie stakeholders in werkgroep Transitievisie Warmte (TvW)  
29 04 2020 Woningcorporaties, Huurdersorganisaties Videoconference Opstellen bod tbv prestatieafspraken 2021  
15 04 2020 Huurdersraad met Raad van Commissarissen (Guy Stanworth en Damy Colon) Videoconference regulier overleg  
15 04 2020 Woningcorporaties, Gemeente, Huurdersorganisaties Videoconference Evaluatie Prestatieafspraken 2019  
08 04 2020 Bewonerscommissie Heygraefflaan Maarsbergen, Wbv Maarn, Huurdersraad Merseberchschool Maarsbergen Afgelast Corona  
08 04 2020 Huurdersraad met Wbv Maarn (GS en KdW) 2 marken Maarn afgelast Corona  

 

 

1e kwartaal 2020
datum vergadering van overleg met/waar onderwerp resultaat/vervolg/besluit
23-03-2020 Guy Stanworth en Esmeralda Lopez (Huurdersraad) Woonbond en Huurdersorganisaties in Utrecht Prestatieafspraken landelijke ontwikkelingen en verbeterpunten  
10-03-2020 Huurdersraad (Esmeralda Lopez) Woonbond en Huurdersorganisaties in Utrecht Provinciaal Overleg  
19-02-2020 Woningcorporaties, Huurdersorganisaties, Gemeente Utrechtse Heuvelrug Gemeentehuis Doorn Tekenen prestatieafspraken  
10-02-2020 Overleg Huurdersraad (Guy Stanworth) met directeur-bestuurder Wbv Maarn (Kees de Wolf) Heuvelrug Wonen, Doorn Oordeelsbrief AW (Autoriteit Woningcorporaties), 3e tertiair rapportage 2019 Wbv, papieren nieuwsbrief Wbv februari 2020, addendum prestatieafspraken, evaluatie SLA’s met Heuvelrug Wonen  
29-01-2020 Overleg Huurdersraad met Raad van Commissarissen 2 Marken Maarn Wbv Maarn  
15-01-2020 GS (huurdersraad) met bewonerscommissie Heygraefflaan en Wbv Maarn Merseberch Maarsbergen Onderhoud en Leefbaarheid  
08-01-2020 Huurdersraad en TheMediahouse Leersum Aanpassen website  
4e kwartaal 2019
 

datum vergadering van overleg met/waar onderwerp resultaat/vervolg/besluit
12-12-2019 Huurdersorganisaties Huurdersraad Maarn Maarsbergen, Huurdersbelangenvereniging Heuvelrug Wonen, Huurdersplatform Amerongen en Omstreken Allemanswaard Amerongen Prestatieafspraken
11-12-2019 Ondertekenen Prestatieafspraken met federatie van Corporaties, Huurdersorganisaties en Gemeente Heuvelrug Gemeentehuis Doorn Prestatieafspraken Gezamenlijke huurdersorganisaties van Wbv Maarn, Heuvelrug Wonen en Rhenam hebben niet getekend. Wordt vervolgd…
4-12-2019 Algemene Ledenvergadering Wbv Maarn 2 Marken, Maarn Jaarplan en Meerjarenbegroting
25-11-2019 GS huurders Doezelaan/Klein Amsterdam Onderhoud/ onafgeronde projecten/Wbv/ALV Brief aan bestuur Wbv gestuurd, vragen gesteld op ALV
21 11 19 Corporatiestrateeg

Guy Stanworth (huurdersraad)

conferentiecentrum Doorn Portefeuillemanagement

Training

25 11 19 Woonbond met Esmeralda Lopez (huurdersraad) Utrecht 3-daagse oriëntatie volkshuisvesting Dag 3: De huurdersorganisatie en de huurders
28 10 19 Woonbond met Esmeralda Lopez (huurdersraad) Utrecht 3-daagse oriëntatie volkshuisvesting Dag 2: Huurprijsbeleid: de kaders en het eigen beleid
14 10 19 Woonbond met Esmeralda Lopez (huurdersraad) Utrecht 3-daagse oriëntatie volkshuisvesting, 12 deelnemende huurdersorganisaties Dag 1: De positie en zeggenschap van de huurdersorganisatie
30 10 19 GS (huurdersraad) en KdW (Wbv Maarn) Doorn Meerjarenbegroting Wbv Maarn, jaarplan HR, nieuwe samenwerkingsovereenkomst Wbv en HR
23 10 19 Overleg HR, Wbv, bewonerscommissie Heijgraefflaan Merseberchschool Maarsbergen
16 10 19 Huurdersraad (GS) en Damy Colon (Raad van Commissarissen) 2 Marken Maarn Regulier overleg

 

 

3e kwartaal 2019
 

datum vergadering van overleg met/waar onderwerp resultaat/vervolg/besluit
25-9 Guy Stanworth (huurdersraad) met Kees de Wolf (WBV Maarn) 2 Marken Maarn Financiële en onderhoudsbegroting WBV Maarn
26-9 vervolg 3 september heijgraefflaan communicatie e.a.
26-9 GUH, Federatie woningcorporaties, huurdersorganisaties Allemanswaard Amerongen Prestatieafspraken 2020 en verder
24-9 Woningnet, Woonbond, Corporaties Mitros en Provides, automatiseerder Qii, huurdersorganisaties Woningnet Weesp Digitalisering in corporatieland, Huurpaspoort en Qlinker
18-9-2019 Guy (HR) met Damy Colon (RvC) 2 Marken Algemeen Overleg met huurderscommissaris
9-9-2019 Bestuurlijk Overleg Wonen Gemeente, corporaties en huurdersorganisaties samenwerking, bouwmogelijkheden
5-9-2019 Prestatieafspraken. Inbreng huurdersorganisaties op BOW (bestuurlijk overleg wonen)

Woningcorporaties, Gemeente en Huurdersorganisaties

Bij Heuvelrug Wonen Prestatieafspraken Inbreng HO’s wordt apart geagendeerd
3-9-2019 Wbv Maarn, Heuvelrug verbindt, GUH, huurders Heijgraefflaan, GS 2 Marken, Maarn Beleid en kaders WBV Maarn, GUH, onderlinge communicatie
10-7-2019 GS huurdersraad KdW WBV Maarn AO

 

 

2e kwartaal 2019

 

 

datum vergadering van overleg met/waar onderwerp resultaat/vervolg/besluit
6-6-2019 Guy Stanworth (HR) De corporatiestrateeg, Woningcorporaties en anderen Seminar financiële sturing Kaap Doorn conferentiecentrum
4-6-2019 Esmeralda Lopez (huurdersraad) met Woonbond en huurdersorganisaties Provinciale Vergadering Woonbond te Utrecht Plan voor de Volkshuisvesting
23-5-2019 GS/KdW Heuvelrug Wonen Algemeen Overleg/samenwerking
7-5-2019 huurdersraad (GS) met dorpscoördinator Rolinka van Markus 2 marken Maarn Kennismaking en informatie uitwisseling
6-5-2019 Gemeente Utrechtse Heuvelrug (Henny van de Ven) Rhenam (Monique Mol), Wonen (Pim Kamp) HBV van HW (Jaap Groeneveld), huurdersraad Maarn (Guy Stanworth) Gemeentehuis Doorn Bespreken concept Huisvestingsverordening
1-5-2019 huurdersraad (Guy Stanworth) met wbv maarn directeur Kees de Wolf, Pim Kamp (mgr. wonen voor Heuvelrug Wonen  en Wbv Maarn en Margriet Hoekstra, bestuurssecretaris HW en Wbv Maarn Heuvelrug Wonen, Doorn Algemeen Overleg Wbv Maarn met huurdersraad
17-4-2019 huurdersorganisaties met federatie woningcorporaties Utrechtse Heuvelrug Amerongen Bod op prestatieafspraken (addendum voor 2020
16-4-2019 Huurdersraad Maarn met HBV collectief (doorn, driebergen, leersum) Doorn Gezamenlijke inbreng op bod van federatie t.b.v. prestatieafspraken 2020-2025
10-4-2019 Guy Stanworth huurdersraad met Damy Colon van RvC Maarn, 2 marken Algemeen overleg
4-4-2019 huurdersraad met bestuurder wbv Maarn Heuvelrug Wonen samenwerkingsovereenkomst geannuleerd

 

 

 

 

4e kwartaal 2018
 

datum vergadering van overleg met/waar onderwerp resultaat/vervolg/besluit
20-12 huurdersraad, bestuur WBV 2 marken Maarn regulier overleg
13-12 middag huurdersraad cursus Nieuwegein Educatie Guy Stanworth van de huurdersraad heeft de Leergang van de Corporatie Financiën succesvol afgerond
12-12 HO’s, GUH, Federatie woningcorporaties realisatie 3e en 4e Q, 2018 prestatieafspraken 2018
11-12 wethouder, directeuren woningcorporaties., voorzitters huurdersorganisaties Cultuurhuis Doorn Ondertekenen Prestatieafspraken 2019->
3-12 om 20.00 uur Algemene Ledenvergadering (ALV) Wbv 2 marken Maarn jaarplan, begroting Wbv, verscherpt toezicht, kluswoningen
29-11 middag huurdersraad cursus Nieuwegein cursus corp. fin.
15-11 middag huurdersraad cursus Nieuwegein cursus corp. fin.
13-11 huurdersraad, HBV collectief en HBV Driebergen 2 marken Maarn Hernieuwde samenwerking
8-11 Wethouder Rob Jorg, directie fed. corps, HO’s Cultuurhuis Doorn Bestuurlijk overleg prestatieafspraken resultaat half december op deze website
31-10 namiddag HO’s, Fed. corps, GUH Amerongen ambtelijk overleg prestatieafspraken
31-10 GS,KdW HW Doorn jaarplan, begroting Wbv besproken
30-10 middag huurdersraad cursus Nieuwegein cursus corp. fin.
24-10 Huurdersraad, Wbv (GS,KdW) Heuvelrug Wonen jaarplan, begroting Wbv kritische kanttekeningen besproken
18-10 avond huurdersraad, gemeente Cultuurhuis Doorn Beeldvorming geactualiseerde Woonvisie GUH
18-10 middag huurdersraad cursus Nieuwegein cursus corp. fin.

 

 

3e kwartaal 2018
datum vergadering van overleg met/waar onderwerp resultaat/vervolg/besluit
27-9 GS met Kees de Wolf Maarn voortgang
26-9 Gemeente, corporaties, huurdersorganisaties Allemanswaard Amerongen Prestatieafspraken definitief document staat half december op deze website
20-9 Huurdersraad/Damy Colon RvC 2 marken, Maarn regulier overleg
14-9 GS Woonbond Utrecht Jaarplan, begroting HO’s cursus afgerond
6-9 GS,KdeW 2 marken maarn regulier overleg
5-9 huurdersorganisaties, wethouder, gemeenteraad, woningcorporaties Allemanswaard, Amerongen Federatie van Woningcorporaties (heuvelrug wonen, rhenam, wbv Maarn) informeren en raadplegen gemeenteraad en wethouders
4-9 huurdersorganisaties, corporaties en Gemeente Utrechtse Heuvelrug Allemanswaard Amerongen Monitoring realisatie Prestatieafspraken
9-8 GS / KdeW IMaarn Interview en fotomoment met Kees de Wolf tbv communicatie met huurders
2-8 GS, KdeW HW, Doorn regulier overleg, kennisbevordering huurdersraad GS cursus corporatie financiën
25-7 GS, Anita van Bentum HW Doorn Begroting huurdersraad
19-7 GS, KdeW St. Helenaheuvel samenwerking huurdersraad met KdeW Wbv
16-7 GS, KdeW bij Heuvelrug Wonen, Doorn huurbeleid, duurzaamheid, kluswoningen, onderhoud
11-7 Guy Stanworth, Mette Vernooy, Lex Halsema, Damy Colon, Peter de Langen, Kees de Wolf, Margriet Hoekstra Maarn Afscheid Peter de Langen Kees de Wolf is de nieuwe directeur-bestuurder van Wbv Maarn
5-7 huurdersraad met The Mediahouse Leersum the Mediahouse  Leersum Informatievoorziening actualiseren Website/ logo’s , beveiliging en gegevensbescherming aangepast
4-7 huurdersraad/directeur-bestuurder Wbv Maarn Kees de Wolf Maarn/Maarsbergen Bezoeken complexen woningbezit

 

 

2e kwartaal 2018
datum vergadering van overleg met/waar onderwerp resultaat/vervolg/besluit
 29-5  huurdersraad, WBV (Guy Stanworth en Peter de Langen)  2 marken maarn  Jaarverslag WBV Maarn  Jaarverslag wordt voorgelegd aan de leden van de ALV van de WBV op 20 juni 2018
 26-5  huurdersraad en andere HO’s, Woonbond, ministerie van BZK, Vereniging Nederlandse Gemeenten  Zalencentrum Vredenburg, Utrecht  Verdiepingsbijeenkomst evaluatie Woningwet  flyer-evaluatie-woningwet

(klik op link)

 

 

 23-5  Bestuurders corporaties (Heuvelrug Wonen, Rhenam, WBV Maarn) huurdersorganisaties Utrechtse Heuvelrug  2 marken maarn  Bespreken bod op prestatieafspraken met Gemeente Utrechtse Heuvelrug  Begin juni wordt het bod op deze website gezet. Uw reacties hierop zijn welkom!
 22-5  huurdersraad en RvC (Damy Colon)  2 marken maarn  statuten hr, Algemene ledenvergadering van WBV
 18-5  huurdersraad (GS) EMS notarissen  Dorpsstraat, Doorn  nieuwe statuten, huurdersraad wordt stchting
 8-5  huurdersraad en WBV (GS, PdL)  2 marken maarn  nieuwe statuten huurdersraad bespreken
 3-5  RvC (MV,DC), huurdersraad (GS) en interim bestuurder WBV (PdL)  2 marken, maarn  selectie nieuwe bestuurder WBV Maarn
25-4 Gemeente (GUH) woningcorporaties (Wbv, HW,Rhenam) huurdersorganisaties Heuvelrug (HO’s) Cultuurhuis (GUH) Doorn Thema 3 Duurzaamheid
24-4 RvC en huurdersraad 2 marken Maarn selectie directeur-bestuurder Wbv Maarn vervolggesprekken
17-4 RvC,huurdersraad (Mette Vernooy, Lex Halsema, Guy Stanworth) 2 marken Maarn Selectie directeur-bestuurder gesprekken met kandidaten
 13-4  huurdersraad GS en ER  Lelystad  Symposium Woonbond
 12-4  Guy Stanworth van huurdersraad met RvC en bestuur  2 marken Maarn  Selectietraject nieuwe bestuurder  Wij streven ernaar voor 1 juli een nieuwe directeur-bestuurder van de Wbv te benoemen
 11-4  huurdersraad met bestuur Wbv (GS met PdL)  Doorn bij HW  regulier overleg
 6-4  huurdersraad  woonbond, Autoriteit Woningcorporaties  Toezichttaken en werkwijze van de autoriteit
 4-4  GUH, HO’s, Federatie  Rhenen  thema 3 betaalbaarheid beschikbaarheid  bod van corporaties en huurdersorganisaties aan de gemeente met daarin de 3 thema’s verwerkt worden voor 1 juli op onze site gezet.

 

 

1e kwartaal 2018
datum vergadering van overleg met/waar onderwerp resultaat/vervolg/besluit
13-3 huurdersraad, bestuur Wbv, RvC Diemen en van Gestel, mevr. Brummans werving, selectie nieuwe directeur-bestuurder Wbv vanaf 1 -7-2018 Nieuw selectietraject
13-3 huurdersraad (GS) met lid Raad van Commissarissen (RvC) Damy Colon 2 marken, Maarn Huurbeleid, plannen huurdersraad
13-3 Federatie (WBV, HW, Rhenam) GUH, HO’s, coördinator Dorpsteams Heuvelrug Doorn (HW) Prestatieafspraken thema 1
26-2 Algemene Ledenvergadering (ALV) woningbouwvereniging  (Wbv)  Maarn 2 marken Kluswoningen, Visitatie, vertraging aanstelling nieuwe directeur-bestuurder. Peter de Langen blijft tot 1 juli. Info over kluswoningen en uitslag visitatie op website Wbv
22-2 Huurdersraad, Wbv en HW Heuvelrug Wonen huurverhoging, kluswoningen, updaten huurdersbestand, verwelkomen nieuwe huurders Huurdersraad verwelkomt nieuwe huurders (Sam Lavooy)
15-2 Huurdersraad (Guy Stanworth), Wbv Maarn (Peter de Langen) 2 marken, Maarn Huurverhoging 2018
 14-2  Federatie, gemeente, Huurdersorganisaties (HO’s)  HW Doorn  Thema1 (Huisvesting specifieke groepen, Leefbaarheid, Wonen en Zorg
 26-1  Harry van Zwol (technisch adviseur Wbv Maarn  genodigden (rest. Reynaert Maarn)  Afscheid Harry na 43 jaar  Harry’s taken worden overgenomen door Heuvelrug Wonen (HW)
 24-1  Federatie, GUH, HO’s  Heuvelrug Wonen (HW) Doorn  evaluatie prestatieafspraken, voorbereiden bod 2019
 22-1  huurdersraad, g. stanworth  Ecorys visitatie  visitatie (beoordeling) van Wbv Maarn over afgelopen 6 jaar door alle belanghebbenden  Zie verslag op website Wbv (ALV 26-2-2018)
11-1  Federatie, gemeente, huurdersorganisaties UH  gemeenteraad in Maarn, 2 marken  Plannen woningbouw gemeenteraad  Meer sociale huur, meer huurwoningen voor middeninkomens
4e kwartaal 2017
datum vergadering van overleg met/waar onderwerp resultaat/vervolg/besluit
13 december HV, HO’s GUH, WbvM, HW, Rhenam en beleidsadviseur GUH Allemanswaard Amerongen Prestatieafspraken
11 december Bestuurlijk Overleg Wonen HV met huurdersorganisaties UH, Wethouder Wonen, bestuurders woningcorporaties UH Gemeente Utrechtse Heuvelrug Prestatieafspraken
28 november Stookjerijk event Stadskantoor gemeente Utrecht duurzaamheid
 27 november  ALV Wbv Maarn  Algemene ledenvergadering Wbv in de 2 Marken Maarn om 20.00 uur!!!!!  zie agenda op de site van WbvM
 22 november  HV met WbvM  kantoor Sportlaan  ALV meerjarenbegroting, verscherpt toezicht AW en stand van zaken wat betreft samenwerkingsverbanden
 21 november  HV meepraten over nieuwe Woonvisie van de gemeente door organisaties, de gemeente en inwoners UH  collegezaal gemeentehuis  meeschrijven nieuwe Woonvisie
 16 november  HV gesprekken met kandidaten voor de functie van directeur-bestuurder  kantoor Sportlaan HV,RvC  Aanstellen nieuwe directeur-bestuurder vanaf 1 maart
 16 november  HV overleg met Peter de Langen over actualiseren Woonvisie gemeente  kantoor Sportlaan
 15 november  HV gesprekken met kandidaten voor de functie van directeur-bestuurder  kantoor Sportlaan HV met Lex Mette van RvC  Aanstellen nieuwe directeur-bestuurder vanaf 1 maart
 14 november  HV thema duurzaamheid met diverse organisaties en personen  Cultuurhuis gemeente UH  Bevorderen van duurzaamheid binnen de gemeente UH
 8 november  HV voorselectie kandidaten vacature directeur-bestuurder Wbv Maarn vanaf 1 maart 2018  kantoor Sportlaan HV en RvC  keuze voor kandidaten waar gesprekken mee gevoerd zullen worden
 1 november HV  Gesprek met Peter de Langen als voorlopige vervanging Anouk als interim directeur bestuurder van WbvM  kantoor Sportlaan  kennismaking
 31 oktober  Hv en bestuur Wbv  kantoor Sportlaan  Begroting

 

 

3e kwartaal 2017
datum vergadering van overleg met/waar onderwerp resultaat/vervolg/besluit
 29 augustus  Hv met bestuur Wbv  kantoor Sportlaan  Werving nieuw bestuurslid, begroting 2018 MJOB, kwartaalverslag

 

 

2e kwartaal 2017
datum vergadering van overleg met/waar onderwerp resultaat/vervolg/besluit
7 juni Huurdersraad met bestuur Wbv kantoor Sportlaan voorbereiding ALV, begroting 2018 en meerjarenonderhoudsbegroting (MJOB)
 25 april  Huurdersraad met bestuur Wbv  kantoor Sportlaan  Financieel inzicht, SLA’s, professionalisering huurdersraad
19 april GUH, federatie woningcorporaties en huurdersorganisaties Allemanswaard Amerongen Bespreken bod t.b.v. prestatieafspraken
5 april Gemeente Utrechtse Heuvelrug (GUH), federatie van woningcorporaties en huurdersorganisaties Allemanswaard Amerongen Prestatieafspraken
4 april huurdersorganisaties, woningcorporatie en zorgpartijen  kantoor Heuvelrug Wonen (HW)  Projectgroep ‘randvoorwaarden voor eigen regie burgers’

 

 

1e kwartaal 2017
datum vergadering van overleg met/waar onderwerp resultaat/vervolg/besluit
31 maart Symposium Woonbond in Driebergen Antropia Driebergen De kracht van de achterban  
29 maart RvC spreekt kandidaat huurderscommissaris kantoor Sportlaan nieuwe huurderscommissaris voor RvC bindende voordracht door huurdersraad
22-23 maart selectiecommissie huurderscommissaris kantoor Sportlaan nieuwe huurderscommissaris voor RvC kennismaking met 5 kandidaten
17 maart HV met Wbv kantoor Sportlaan Jaarstukken, huurbeleid, implementatieplan  
28 februari Annemarieke Nagel (interim bestuurder Wbv), Anouk Kaiser (directeur-bestuurder Wbv Maarn vanaf 1-3-2017) met Guy Stanworth (HV Maarn – Maarsbergen) kantoor sportlaan Samenwerking tussen Wbv en HV in 2017 Intensievere samenwerking, het nieuwe besturingsmodel bij de Wbv,  de implementatie van nauwere samenwerking met derden, huurbeleid, strategisch voorraadbeleid en overige beleidszaken zijn onderwerp van gesprek
27 februari Huurdersorganisaties (HO’s), beleidsadviseur Wonen en communicatieadviseur van GUH en communicatieadviseur HW Cultuurhuis Doorn Communicatie tussen HO’s en naar huurders  Thema’s die alle huurders aangaan worden vanaf heden zoveel mogelijk gezamenlijk gecommuniceerd
22 februari Marian Deurzen (beleidsmedewerker Gemeente) Driehoeksoverleg Duurzaamheid/energiecoaches  De woningcorporaties maken onze woningen voor 2020 aanzienlijk duurzamer. HO’s informeren huurders over energiebesparing en leiden energiecoaches op om huurders te adviseren
22 februari Driehoeksoverleg locatie; kantoor Heuvelrug Wonen Realiseren gemaakte afspraken (Hei-overleg)  
8 februari Driehoeksoverleg GUH, HW (Heuvelrug Wonen), Rhenam, en Huurdersorganisaties van de 5 dorpen binnen de Gemeente Allemanswaard Amerongen Prestatieafspraken Realiseren gemaakte afspraken 2016
3 februari HV /Guus Terlingen FRAEY Kantoor Sportlaan Opstellen functieprofiel, Werving en selectie nieuw lid Raad van Toezicht De huurdersraad draagt Huurderscommissaris voor ter vervanging van Marten Brouwer juni 2017 en nodigt  huurders uit zitting te nemen in de selectiecommissie
26 januari HV/RvT Kantoor Sportlaan Werving en selectie huurderscommissaris  
25 januari Diverse organisaties, de Gemeente en HV Maarn-Maarsbergen Raadszaal GUH (Gemeente Utrechtse Heuvelrug) Forum Zorg en Wonen  
23 januari HV/RvT (Raad van Toezicht kantoor Sportlaan met lid van RvT Werving en Selectie nieuwe huurderscommissaris  
23 januari HV (Huurdersvereniging) kantoor Sportlaan Informatie uitwisseling met huurder(s)  
19 januari HV/Themediahouse Leersum Website/communicatie  
17 januari 2107 bestuur WBV Maarn algemene ledenvergadering/ De Twee Marken statutenwijziging/ besturingsmodel/ visie en missie  Besturingsmodel en Visie en Missie WbV zijn door de ALV goedgekeurd
17 januari 2017 bestuur huurdersvereniging bestuur WBV Maarn/kantoor WBV beoordeling definitieve offertes uitvraag  
16 januari 2017 Driehoeksoverleg Allemanswaard/ Amerongen planning 2017 en de plannen voor een wooncoach  
 9 januari 2017  Overleg van huurdersorganisaties  kantoor WbV /HV  Samenwerking t.b.v. prestatieafspraken  Samenwerking zal intensiever worden
6 januari 2017 gezamenlijke huurdersorganisaties Utrechtse Heuvelrug kantoor WBV Maarn planning 2017 mede ivm nieuwe prestatieafspraken  
 23 december 2016 tot 1 januari 2017 Overleg HV met bestuur WbV en RvT    Asbestbeleid en Sloopreglement  Standaard Sloopreglement van Aedes aangepast t.b.v. huurders

 

 

4e kwartaal 2016
 datum  vergadering van  overleg met/waar  onderwerp  resultaat/vervolg/besluit
19 december 2016 bestuur WBV Maarn De Twee Marken ALV ivm goedkeuring begrotingen en resultaten uitvraag
8 december 2016 huurdersvereniging (Guy Stanworth) Bestuurlijk Overleg Wonen/ Cultuurhuis Doorn Ondertekening Prestatieafspraken hierbij de samenvatting van deze afspraken en de volledige tekst
7 december 2016 huurdersvereniging bestuur woningbouwvereniging Maan resultaten ‘uitvraag’ door de vertraagde aanlevering van de beide offertes zijn er op dit moment nog geen resultaten te melden
 30 november 2016 huurdersvereniging  eigen bestuursvergadering /kantoor WBV  werkplan 2017 De Huurdersvereniging bezint zich de komende maanden op haar missie en visie
 29 november 2016 huurdersvereniging bestuur woningbouwvereniging Maarn vorderingen nieuw besturingsmodel het besprokene wordt in de ALV van 19 december aan de leden gepresenteerd
 15 november 2016 huurdersvereniging bestuur woningbouwvereniging Maarn begroting 2017 en meerjarenbegroting 2017-2026  Conclusie: een begroting met veel sterke punten en  terechte bezuinigingen. Helaas niet op tijd aangeleverd door de WBV waardoor wij de volgende reactie hebben gegeven.
3 november 2016 bestuur WBV Maarn  De Twee Marken extra ALV ivm wijziging statuten klik op hier voor de toelichting door WBV Maarn
test
[table id=1 /]