agenda

4e kwartaal 2021
datum vergadering van overleg met/waar onderwerp resultaat/vervolg/besluit
         
         
         
         
         

 

3e kwartaal 2021
datum vergadering van overleg met/waar onderwerp resultaat/vervolg/besluit
         
         
         
         
         

 

2e kwartaal 2021
datum vergadering van overleg met/waar onderwerp resultaat/vervolg/besluit
20 05 2021 GS (huurdersraad) met Kees de Wolf (Wbv Maarn) digitaal? Jaarverslag en Jaarrekening van Wbv Maarn  
17 05 2021 Raad van Commissarissen en GS van Huurdersraad 2 Marken of digitaal Nieuw lid RvC  
13 05 2021 Wbv Maarn bestaat 100 jaar!      
19 04 2021 Huurdersraad met Sjoerd Buyserd (laatstejaars stagiair) van Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland digitaal Toevoegende rol SVWN in visitatieproces en de rol van de  huurdersraad hierin Waardevoller en eenvoudiger visitatieproces
03 04 2021 Guy Stanworth Webinar GUH Toekomstvisie Maarn Maarsbergen  

 

1e kwartaal 2021

 

datum vergadering van overleg met/waar onderwerp resultaat/vervolg/besluit
         
18 03 2021 Guy Stanworth Urban Sync Sanne Botterweg, Thijs Meijer DoeMaarnMee (Multidisciplinair) Wonen, sport, scholen, dorpshuis, cultuur etc.. Route naar Masterplan met gemeente en belanghebbenden
11 03 2021 Kees de Wolf, Guy Stanworth Heuvelrug Wonen of digitaal 3e 4-maandsrapportage (voortgang KPI’s, Winst- en verliesrekening, kasstroom, verhuur) en Huurbeleid  
03 03 2021 Guy Stanworth (huurdersraad), Damy Colon (huurderscommissaris RvC Digitaal Regulier overleg  
03 03 2021 Guy Stanworth (deelnemer)

Aedes (Martin van Rijn), Woonbond (Zeno Winkels) en (kandidaat) kamerleden

Digitaal

Het Kies voor Wonen debat  
02 03 2021 Woonbond/huurdersraad Esmeralda Lopez digitaal Provinciale Vergadering Woonbond  
16 02 2021 Kees de Wolf (Wbv), Peter Felix (HW), Guy Stanworth (HR), Jan van Cooten (HW), Glen van Gene (Hpf), Henk Rommers, Joost van Nes (A&R10) digitaal Plannen woningbouw  
16 02 2021 Woonbond/Huurdersraad digitaal Beleidswebinar Huurverhoging 2021  
19 01 2021 Kees de Wolf (Wbv), Peter Felix (HW), Guy Stanworth (HR), Jan van Cooten (HW), Glen van Gene (Hpf), Henk Rommers, Joost van Nes (A&R10) Parkeerplaats Kapelweg/Buurtsteeg Maarn Haalbaarheidsonderzoek woningbouwlocaties bespreken  
06 01 2021 Wbv Maarn. Huurdersraad, Hpf. Amerongen, mgr. Vastgoed Heuvelrug Wonen digitaal Uitwerken voorstel bouwlocaties sociale huurwoningen in Maarn Scenario’s worden doorgerekend

 

4e kwartaal 2020

 

datum vergadering van overleg met/waar onderwerp resultaat/vervolg/besluit
16 12 2020 Wbv Maarn (Kees de Wolf en Peter Felix), huurdersraad (Guy Stanworth) en Huurdersplatform Amerongen en Omstreken (Glen van Gene) Digitaal Haalbaarheid woningbouwlocaties in Maarn  
16 12 2020 Woonbond, huurdersraad (GS,EL) Webinar Afsluiting 2020 met Zeno Winkels  
16 of 17 12 2020 Gemeente, corporaties, huurdersorganisaties Amerongen of on-line Opstellen definitieve document prestatieafspraken  
15 12 2020 Federatie woningcorporaties, huurdersorganisaties Utrechtse Heuvelrug Digitaal Vooroverleg driehoeksoverleg prestatieafspraken  
15 12 2020 Woonbond College Esmeralda Lopez, huurdersraad Betrek de achterban en maak een plan  
09 12 2020 Wbv Maarn, Algemene Ledenvergadering 2 Marken (indien mogelijk i.v.m. corona)    
08 12 2020 Woonbond College Esmeralda Lopez, huurdersraad Huurprijsbeleid van sociale verhuurders  
01 12 2020 Woonbond College Esmeralda Lopez, huurdersraad Hoe komt een huurprijs tot stand?  
30 11-2020 Werkgroep Transitievisie Warmte (laatste bijeenkomst) ZOOM Afronding traject TVW Voorleggen aan gemeenteraad
26 11 2020 Kees de Wolf en Guy Stanworth Doorn (HW) Jaarplan/Begroting Wbv Maarn, HR, jaarlijkse evaluatie SLA’s met Heuvelrug Wonen  
24 11 2020 Kees de Wolf (Wbv) Peter Felix (HW), Glen van Gene (Hpf A&O), Guy Stanworth (HR) MS Teams Onderzoek nieuwe bouwlocaties in Maarn en Maarsbergen  
24 11 2020 Woonbond College Esmeralda Lopez, huurdersraad De positie van de huurdersorganisatie in het overleg  
17 11 2020 Woonbond College Esmeralda Lopez, huurdersraad Het speelveld en de spelers  

25 11 2020

01 en 03 12 2020

  Huurdersorganisaties, Federatie woningcorporaties, Gemeente Prestatieafspraken  
         
16 11 2020 Werkgroep tbv TVW Gemeente, projectleiding OverMorgen, ondernemers, bewoners Heuvelrug (GS), Stedin, Waterschap, Federatie Woningcorporaties Tot stand komen TransitieVisie Warmte Gemeente Utrechtse Heuvelrug  
05 11 2020 GS met Glen van Gene Maarn Mogelijke bouwlocaties sociale huurwoningen  
05 11 2020 Prestatieafspraken online   geannuleerd
01 11 2020 Wbv Maarn, huurdersraad, bewoners(commissie)Tuindorp bewonersavond 2 Marken Toekomst Tuindorp  
03 11 2020 Woonbond , huurdersorganisaties (Esmeralda Lopez huurdersraad) Provinciale Vergadering (digitaal) Lopende zaken  
29 10 2020 Prestatieafspraken Gemeente, Federatie, Huurdersorganisaties    
28 10 2020 Platform 31, iWoonbond, Aedes, BZK (GS Huurdersraad  deelnemer) digitaal Online debat over renovatie van de volkshuisvesting  
26 10 2020 Prestatieafspraken Gemeente, Federatie, Huurdersorganisaties    
13 10 2020 Federatie/huurdersorganisaties Utrechtse Heuvelrug Digitaal Addendum  2021 op prestatieafspraken  

 

 

3e kwartaal 2020

 

datum vergadering van overleg met/waar onderwerp resultaat/vervolg/besluit
29 09 2020 Driehoeksoverleg Amerongen Prestatieafspraken  

23 en 24 09 2020

01 10 2020

Huurders en bewoners Tuindorp, Wbv Maarn, Huurdersraad Wbv Maarn Onderzoek Tuindorp  
21 09 2020 Bestuurlijk overleg met bestuurders huurdersorganisaties (incl. GS), Wethouder Wonen (Rob Jorg) beleidsadviseur Wonen Gemeente (Henny van de Ven), Directeuren en beleidsadviseurs van de federatie van woningcorporaties Allemanswaard Amerongen Prestatieafspraken (plannen komende jaren en monitoring lopende afspraken)  
02 09 2020 Bewonerscommissie Heijgraefflaan Maarsbergen   Afgelast vanwege Corona
27 08 2020 Wbv Maarn/Huurdersraad en Peter Felix (vastgoedmanager van Wbv Maarn en Heuvelrug Wonen Heuvelrug Wonen Doorn

Evaluatie SLA’s, voortgang        Contracten                             Lidmaatschap Wbv Maarn in de statuten

Portefeuillesturing en asset management en meerjarenonderhoudsbegroting

 
05 08 2020 GS met Thinka   Prestatieafspraken/duurzaamheid/Tuindorp  
23 07 2020 Wbv Maarn / Huurdersraad     verplaatst naar 27 08 2020
15 07 2020 Woonbond landelijk overleg met huurdersorganisaties Webinar Plannen aangaande huurverhogingen door directeur Zeno Winkel en beleidsstrateeg Woonbond  
13 07 2020 Werkgroep Transitie Visie Warmte (TVW) Video-conference (diverse partijen) Zie document definitieve uitgangspunten onder kopje ACTUEEL Analyse en Wijkprioritering  
08 07 2020 Prestatieafspraken federatie woningcorporaties, gemeente, huurdersorganisaties duurzaamheid, betaalbaarheid, beschikbaarheid, leefbaarheid, wonen en zorg  
06 07 2020 GS vooroverleg met Thinka (huurder) Maarn Prestatieafspraken Federatie, gemeenten en huurdersorganisaties  

 

 

2e kwartaal 2020

 

datum vergadering van overleg met/waar onderwerp resultaat/vervolg/besluit
         
25 06 2020 Werkgroep Transitievisie Warmte Video-conference Nota van uitgangspunten  
13 06 2020 Esmeralda Lopez Provinciale Vergadering Woonbond ( landelijk webinar) Jaarverslag Woonbond, transformatie organisatievernieuwing  
11 06 2020 Guy Stanworth Woonbond Webinar vergoedingentabel bij verduurzaming    
04 06 2020

Guy Stanworth (HR)

Damy Colon (RvC)

2 Marken Jaarverslag/Jaarrekening Wbv Maarn  
16 05 2020 (huurders)organisaties en Woonbond nieuwe directeur Woonbond Zeno Winkels (Webinar) Kennismaking  
11 05 2020 1e overleg werkgroep TvW Video-conference Bespreken uitgangspunten en toelichting op het proces tvw  
08 05 2020 Huurdersraad en Over Morgen, projectleider Transitievisie Warmte (Guy Stanworth en Silke Nieuwenhuis) Videoconference Kennismaking en bespreken rol en positie stakeholders in werkgroep Transitievisie Warmte (TvW)  
29 04 2020 Woningcorporaties, Huurdersorganisaties Videoconference Opstellen bod tbv prestatieafspraken 2021  
15 04 2020 Huurdersraad met Raad van Commissarissen (Guy Stanworth en Damy Colon) Videoconference regulier overleg  
15 04 2020 Woningcorporaties, Gemeente, Huurdersorganisaties Videoconference Evaluatie Prestatieafspraken 2019  
08 04 2020 Bewonerscommissie Heygraefflaan Maarsbergen, Wbv Maarn, Huurdersraad Merseberchschool Maarsbergen Afgelast Corona  
08 04 2020 Huurdersraad met Wbv Maarn (GS en KdW) 2 marken Maarn afgelast Corona  

 

 

1e kwartaal 2020
datum vergadering van overleg met/waar onderwerp resultaat/vervolg/besluit
23-03-2020 Guy Stanworth en Esmeralda Lopez (Huurdersraad) Woonbond en Huurdersorganisaties in Utrecht Prestatieafspraken landelijke ontwikkelingen en verbeterpunten  
10-03-2020 Huurdersraad (Esmeralda Lopez) Woonbond en Huurdersorganisaties in Utrecht Provinciaal Overleg  
19-02-2020 Woningcorporaties, Huurdersorganisaties, Gemeente Utrechtse Heuvelrug Gemeentehuis Doorn Tekenen prestatieafspraken  
10-02-2020 Overleg Huurdersraad (Guy Stanworth) met directeur-bestuurder Wbv Maarn (Kees de Wolf) Heuvelrug Wonen, Doorn Oordeelsbrief AW (Autoriteit Woningcorporaties), 3e tertiair rapportage 2019 Wbv, papieren nieuwsbrief Wbv februari 2020, addendum prestatieafspraken, evaluatie SLA’s met Heuvelrug Wonen  
29-01-2020 Overleg Huurdersraad met Raad van Commissarissen 2 Marken Maarn Wbv Maarn  
15-01-2020 GS (huurdersraad) met bewonerscommissie Heygraefflaan en Wbv Maarn Merseberch Maarsbergen Onderhoud en Leefbaarheid  
08-01-2020 Huurdersraad en TheMediahouse Leersum Aanpassen website  
4e kwartaal 2019
 

datum vergadering van overleg met/waar onderwerp resultaat/vervolg/besluit
12-12-2019 Huurdersorganisaties Huurdersraad Maarn Maarsbergen, Huurdersbelangenvereniging Heuvelrug Wonen, Huurdersplatform Amerongen en Omstreken Allemanswaard Amerongen Prestatieafspraken
11-12-2019 Ondertekenen Prestatieafspraken met federatie van Corporaties, Huurdersorganisaties en Gemeente Heuvelrug Gemeentehuis Doorn Prestatieafspraken Gezamenlijke huurdersorganisaties van Wbv Maarn, Heuvelrug Wonen en Rhenam hebben niet getekend. Wordt vervolgd…
4-12-2019 Algemene Ledenvergadering Wbv Maarn 2 Marken, Maarn Jaarplan en Meerjarenbegroting
25-11-2019 GS huurders Doezelaan/Klein Amsterdam Onderhoud/ onafgeronde projecten/Wbv/ALV Brief aan bestuur Wbv gestuurd, vragen gesteld op ALV
21 11 19 Corporatiestrateeg

Guy Stanworth (huurdersraad)

conferentiecentrum Doorn Portefeuillemanagement

Training

25 11 19 Woonbond met Esmeralda Lopez (huurdersraad) Utrecht 3-daagse oriëntatie volkshuisvesting Dag 3: De huurdersorganisatie en de huurders
28 10 19 Woonbond met Esmeralda Lopez (huurdersraad) Utrecht 3-daagse oriëntatie volkshuisvesting Dag 2: Huurprijsbeleid: de kaders en het eigen beleid
14 10 19 Woonbond met Esmeralda Lopez (huurdersraad) Utrecht 3-daagse oriëntatie volkshuisvesting, 12 deelnemende huurdersorganisaties Dag 1: De positie en zeggenschap van de huurdersorganisatie
30 10 19 GS (huurdersraad) en KdW (Wbv Maarn) Doorn Meerjarenbegroting Wbv Maarn, jaarplan HR, nieuwe samenwerkingsovereenkomst Wbv en HR
23 10 19 Overleg HR, Wbv, bewonerscommissie Heijgraefflaan Merseberchschool Maarsbergen
16 10 19 Huurdersraad (GS) en Damy Colon (Raad van Commissarissen) 2 Marken Maarn Regulier overleg

 

 

3e kwartaal 2019
 

datum vergadering van overleg met/waar onderwerp resultaat/vervolg/besluit
25-9 Guy Stanworth (huurdersraad) met Kees de Wolf (WBV Maarn) 2 Marken Maarn Financiële en onderhoudsbegroting WBV Maarn
26-9 vervolg 3 september heijgraefflaan communicatie e.a.
26-9 GUH, Federatie woningcorporaties, huurdersorganisaties Allemanswaard Amerongen Prestatieafspraken 2020 en verder
24-9 Woningnet, Woonbond, Corporaties Mitros en Provides, automatiseerder Qii, huurdersorganisaties Woningnet Weesp Digitalisering in corporatieland, Huurpaspoort en Qlinker
18-9-2019 Guy (HR) met Damy Colon (RvC) 2 Marken Algemeen Overleg met huurderscommissaris
9-9-2019 Bestuurlijk Overleg Wonen Gemeente, corporaties en huurdersorganisaties samenwerking, bouwmogelijkheden
5-9-2019 Prestatieafspraken. Inbreng huurdersorganisaties op BOW (bestuurlijk overleg wonen)

Woningcorporaties, Gemeente en Huurdersorganisaties

Bij Heuvelrug Wonen Prestatieafspraken Inbreng HO’s wordt apart geagendeerd
3-9-2019 Wbv Maarn, Heuvelrug verbindt, GUH, huurders Heijgraefflaan, GS 2 Marken, Maarn Beleid en kaders WBV Maarn, GUH, onderlinge communicatie
10-7-2019 GS huurdersraad KdW WBV Maarn AO

 

 

2e kwartaal 2019
 

datum vergadering van overleg met/waar onderwerp resultaat/vervolg/besluit
6-6-2019 Guy Stanworth (HR) De corporatiestrateeg, Woningcorporaties en anderen Seminar financiële sturing Kaap Doorn conferentiecentrum
4-6-2019 Esmeralda Lopez (huurdersraad) met Woonbond en huurdersorganisaties Provinciale Vergadering Woonbond te Utrecht Plan voor de Volkshuisvesting
23-5-2019 GS/KdW Heuvelrug Wonen Algemeen Overleg/samenwerking
7-5-2019 huurdersraad (GS) met dorpscoördinator Rolinka van Markus 2 marken Maarn Kennismaking en informatie uitwisseling
6-5-2019 Gemeente Utrechtse Heuvelrug (Henny van de Ven) Rhenam (Monique Mol), Wonen (Pim Kamp) HBV van HW (Jaap Groeneveld), huurdersraad Maarn (Guy Stanworth) Gemeentehuis Doorn Bespreken concept Huisvestingsverordening
1-5-2019 huurdersraad (Guy Stanworth) met wbv maarn directeur Kees de Wolf, Pim Kamp (mgr. wonen voor Heuvelrug Wonen  en Wbv Maarn en Margriet Hoekstra, bestuurssecretaris HW en Wbv Maarn Heuvelrug Wonen, Doorn Algemeen Overleg Wbv Maarn met huurdersraad
17-4-2019 huurdersorganisaties met federatie woningcorporaties Utrechtse Heuvelrug Amerongen Bod op prestatieafspraken (addendum voor 2020
16-4-2019 Huurdersraad Maarn met HBV collectief (doorn, driebergen, leersum) Doorn Gezamenlijke inbreng op bod van federatie t.b.v. prestatieafspraken 2020-2025
10-4-2019 Guy Stanworth huurdersraad met Damy Colon van RvC Maarn, 2 marken Algemeen overleg
4-4-2019 huurdersraad met bestuurder wbv Maarn Heuvelrug Wonen samenwerkingsovereenkomst geannuleerd

 

 

4e kwartaal 2018
 

datum vergadering van overleg met/waar onderwerp resultaat/vervolg/besluit
20-12 huurdersraad, bestuur WBV 2 marken Maarn regulier overleg
13-12 middag huurdersraad cursus Nieuwegein Educatie Guy Stanworth van de huurdersraad heeft de Leergang van de Corporatie Financiën succesvol afgerond
12-12 HO’s, GUH, Federatie woningcorporaties realisatie 3e en 4e Q, 2018 prestatieafspraken 2018
11-12 wethouder, directeuren woningcorporaties., voorzitters huurdersorganisaties Cultuurhuis Doorn Ondertekenen Prestatieafspraken 2019->
3-12 om 20.00 uur Algemene Ledenvergadering (ALV) Wbv 2 marken Maarn jaarplan, begroting Wbv, verscherpt toezicht, kluswoningen
29-11 middag huurdersraad cursus Nieuwegein cursus corp. fin.
15-11 middag huurdersraad cursus Nieuwegein cursus corp. fin.
13-11 huurdersraad, HBV collectief en HBV Driebergen 2 marken Maarn Hernieuwde samenwerking
8-11 Wethouder Rob Jorg, directie fed. corps, HO’s Cultuurhuis Doorn Bestuurlijk overleg prestatieafspraken resultaat half december op deze website
31-10 namiddag HO’s, Fed. corps, GUH Amerongen ambtelijk overleg prestatieafspraken
31-10 GS,KdW HW Doorn jaarplan, begroting Wbv besproken
30-10 middag huurdersraad cursus Nieuwegein cursus corp. fin.
24-10 Huurdersraad, Wbv (GS,KdW) Heuvelrug Wonen jaarplan, begroting Wbv kritische kanttekeningen besproken
18-10 avond huurdersraad, gemeente Cultuurhuis Doorn Beeldvorming geactualiseerde Woonvisie GUH
18-10 middag huurdersraad cursus Nieuwegein cursus corp. fin.

 

 

3e kwartaal 2018
datum vergadering van overleg met/waar onderwerp resultaat/vervolg/besluit
27-9 GS met Kees de Wolf Maarn voortgang
26-9 Gemeente, corporaties, huurdersorganisaties Allemanswaard Amerongen Prestatieafspraken definitief document staat half december op deze website
20-9 Huurdersraad/Damy Colon RvC 2 marken, Maarn regulier overleg
14-9 GS Woonbond Utrecht Jaarplan, begroting HO’s cursus afgerond
6-9 GS,KdeW 2 marken maarn regulier overleg
5-9 huurdersorganisaties, wethouder, gemeenteraad, woningcorporaties Allemanswaard, Amerongen Federatie van Woningcorporaties (heuvelrug wonen, rhenam, wbv Maarn) informeren en raadplegen gemeenteraad en wethouders
4-9 huurdersorganisaties, corporaties en Gemeente Utrechtse Heuvelrug Allemanswaard Amerongen Monitoring realisatie Prestatieafspraken
9-8 GS / KdeW IMaarn Interview en fotomoment met Kees de Wolf tbv communicatie met huurders
2-8 GS, KdeW HW, Doorn regulier overleg, kennisbevordering huurdersraad GS cursus corporatie financiën
25-7 GS, Anita van Bentum HW Doorn Begroting huurdersraad
19-7 GS, KdeW St. Helenaheuvel samenwerking huurdersraad met KdeW Wbv
16-7 GS, KdeW bij Heuvelrug Wonen, Doorn huurbeleid, duurzaamheid, kluswoningen, onderhoud
11-7 Guy Stanworth, Mette Vernooy, Lex Halsema, Damy Colon, Peter de Langen, Kees de Wolf, Margriet Hoekstra Maarn Afscheid Peter de Langen Kees de Wolf is de nieuwe directeur-bestuurder van Wbv Maarn
5-7 huurdersraad met The Mediahouse Leersum the Mediahouse  Leersum Informatievoorziening actualiseren Website/ logo’s , beveiliging en gegevensbescherming aangepast
4-7 huurdersraad/directeur-bestuurder Wbv Maarn Kees de Wolf Maarn/Maarsbergen Bezoeken complexen woningbezit

 

 

2e kwartaal 2018
datum vergadering van overleg met/waar onderwerp resultaat/vervolg/besluit
 29-5  huurdersraad, WBV (Guy Stanworth en Peter de Langen)  2 marken maarn  Jaarverslag WBV Maarn  Jaarverslag wordt voorgelegd aan de leden van de ALV van de WBV op 20 juni 2018
 26-5  huurdersraad en andere HO’s, Woonbond, ministerie van BZK, Vereniging Nederlandse Gemeenten  Zalencentrum Vredenburg, Utrecht  Verdiepingsbijeenkomst evaluatie Woningwet  flyer-evaluatie-woningwet

(klik op link)

 

 

 23-5  Bestuurders corporaties (Heuvelrug Wonen, Rhenam, WBV Maarn) huurdersorganisaties Utrechtse Heuvelrug  2 marken maarn  Bespreken bod op prestatieafspraken met Gemeente Utrechtse Heuvelrug  Begin juni wordt het bod op deze website gezet. Uw reacties hierop zijn welkom!
 22-5  huurdersraad en RvC (Damy Colon)  2 marken maarn  statuten hr, Algemene ledenvergadering van WBV
 18-5  huurdersraad (GS) EMS notarissen  Dorpsstraat, Doorn  nieuwe statuten, huurdersraad wordt stchting
 8-5  huurdersraad en WBV (GS, PdL)  2 marken maarn  nieuwe statuten huurdersraad bespreken
 3-5  RvC (MV,DC), huurdersraad (GS) en interim bestuurder WBV (PdL)  2 marken, maarn  selectie nieuwe bestuurder WBV Maarn
25-4 Gemeente (GUH) woningcorporaties (Wbv, HW,Rhenam) huurdersorganisaties Heuvelrug (HO’s) Cultuurhuis (GUH) Doorn Thema 3 Duurzaamheid
24-4 RvC en huurdersraad 2 marken Maarn selectie directeur-bestuurder Wbv Maarn vervolggesprekken
17-4 RvC,huurdersraad (Mette Vernooy, Lex Halsema, Guy Stanworth) 2 marken Maarn Selectie directeur-bestuurder gesprekken met kandidaten
 13-4  huurdersraad GS en ER  Lelystad  Symposium Woonbond
 12-4  Guy Stanworth van huurdersraad met RvC en bestuur  2 marken Maarn  Selectietraject nieuwe bestuurder  Wij streven ernaar voor 1 juli een nieuwe directeur-bestuurder van de Wbv te benoemen
 11-4  huurdersraad met bestuur Wbv (GS met PdL)  Doorn bij HW  regulier overleg
 6-4  huurdersraad  woonbond, Autoriteit Woningcorporaties  Toezichttaken en werkwijze van de autoriteit
 4-4  GUH, HO’s, Federatie  Rhenen  thema 3 betaalbaarheid beschikbaarheid  bod van corporaties en huurdersorganisaties aan de gemeente met daarin de 3 thema’s verwerkt worden voor 1 juli op onze site gezet.

 

 

1e kwartaal 2018
datum vergadering van overleg met/waar onderwerp resultaat/vervolg/besluit
13-3 huurdersraad, bestuur Wbv, RvC Diemen en van Gestel, mevr. Brummans werving, selectie nieuwe directeur-bestuurder Wbv vanaf 1 -7-2018 Nieuw selectietraject
13-3 huurdersraad (GS) met lid Raad van Commissarissen (RvC) Damy Colon 2 marken, Maarn Huurbeleid, plannen huurdersraad
13-3 Federatie (WBV, HW, Rhenam) GUH, HO’s, coördinator Dorpsteams Heuvelrug Doorn (HW) Prestatieafspraken thema 1
26-2 Algemene Ledenvergadering (ALV) woningbouwvereniging  (Wbv)  Maarn 2 marken Kluswoningen, Visitatie, vertraging aanstelling nieuwe directeur-bestuurder. Peter de Langen blijft tot 1 juli. Info over kluswoningen en uitslag visitatie op website Wbv
22-2 Huurdersraad, Wbv en HW Heuvelrug Wonen huurverhoging, kluswoningen, updaten huurdersbestand, verwelkomen nieuwe huurders Huurdersraad verwelkomt nieuwe huurders (Sam Lavooy)
15-2 Huurdersraad (Guy Stanworth), Wbv Maarn (Peter de Langen) 2 marken, Maarn Huurverhoging 2018
 14-2  Federatie, gemeente, Huurdersorganisaties (HO’s)  HW Doorn  Thema1 (Huisvesting specifieke groepen, Leefbaarheid, Wonen en Zorg
 26-1  Harry van Zwol (technisch adviseur Wbv Maarn  genodigden (rest. Reynaert Maarn)  Afscheid Harry na 43 jaar  Harry’s taken worden overgenomen door Heuvelrug Wonen (HW)
 24-1  Federatie, GUH, HO’s  Heuvelrug Wonen (HW) Doorn  evaluatie prestatieafspraken, voorbereiden bod 2019
 22-1  huurdersraad, g. stanworth  Ecorys visitatie  visitatie (beoordeling) van Wbv Maarn over afgelopen 6 jaar door alle belanghebbenden  Zie verslag op website Wbv (ALV 26-2-2018)
11-1  Federatie, gemeente, huurdersorganisaties UH  gemeenteraad in Maarn, 2 marken  Plannen woningbouw gemeenteraad  Meer sociale huur, meer huurwoningen voor middeninkomens
4e kwartaal 2017
datum vergadering van overleg met/waar onderwerp resultaat/vervolg/besluit
13 december HV, HO’s GUH, WbvM, HW, Rhenam en beleidsadviseur GUH Allemanswaard Amerongen Prestatieafspraken
11 december Bestuurlijk Overleg Wonen HV met huurdersorganisaties UH, Wethouder Wonen, bestuurders woningcorporaties UH Gemeente Utrechtse Heuvelrug Prestatieafspraken
28 november Stookjerijk event Stadskantoor gemeente Utrecht duurzaamheid
 27 november  ALV Wbv Maarn  Algemene ledenvergadering Wbv in de 2 Marken Maarn om 20.00 uur!!!!!  zie agenda op de site van WbvM
 22 november  HV met WbvM  kantoor Sportlaan  ALV meerjarenbegroting, verscherpt toezicht AW en stand van zaken wat betreft samenwerkingsverbanden
 21 november  HV meepraten over nieuwe Woonvisie van de gemeente door organisaties, de gemeente en inwoners UH  collegezaal gemeentehuis  meeschrijven nieuwe Woonvisie
 16 november  HV gesprekken met kandidaten voor de functie van directeur-bestuurder  kantoor Sportlaan HV,RvC  Aanstellen nieuwe directeur-bestuurder vanaf 1 maart
 16 november  HV overleg met Peter de Langen over actualiseren Woonvisie gemeente  kantoor Sportlaan
 15 november  HV gesprekken met kandidaten voor de functie van directeur-bestuurder  kantoor Sportlaan HV met Lex Mette van RvC  Aanstellen nieuwe directeur-bestuurder vanaf 1 maart
 14 november  HV thema duurzaamheid met diverse organisaties en personen  Cultuurhuis gemeente UH  Bevorderen van duurzaamheid binnen de gemeente UH
 8 november  HV voorselectie kandidaten vacature directeur-bestuurder Wbv Maarn vanaf 1 maart 2018  kantoor Sportlaan HV en RvC  keuze voor kandidaten waar gesprekken mee gevoerd zullen worden
 1 november HV  Gesprek met Peter de Langen als voorlopige vervanging Anouk als interim directeur bestuurder van WbvM  kantoor Sportlaan  kennismaking
 31 oktober  Hv en bestuur Wbv  kantoor Sportlaan  Begroting

 

 

3e kwartaal 2017
datum vergadering van overleg met/waar onderwerp resultaat/vervolg/besluit
 29 augustus  Hv met bestuur Wbv  kantoor Sportlaan  Werving nieuw bestuurslid, begroting 2018 MJOB, kwartaalverslag

 

 

2e kwartaal 2017
datum vergadering van overleg met/waar onderwerp resultaat/vervolg/besluit
7 juni Huurdersraad met bestuur Wbv kantoor Sportlaan voorbereiding ALV, begroting 2018 en meerjarenonderhoudsbegroting (MJOB)
 25 april  Huurdersraad met bestuur Wbv  kantoor Sportlaan  Financieel inzicht, SLA’s, professionalisering huurdersraad
19 april GUH, federatie woningcorporaties en huurdersorganisaties Allemanswaard Amerongen Bespreken bod t.b.v. prestatieafspraken
5 april Gemeente Utrechtse Heuvelrug (GUH), federatie van woningcorporaties en huurdersorganisaties Allemanswaard Amerongen Prestatieafspraken
4 april huurdersorganisaties, woningcorporatie en zorgpartijen  kantoor Heuvelrug Wonen (HW)  Projectgroep ‘randvoorwaarden voor eigen regie burgers’

 

 

1e kwartaal 2017
datum vergadering van overleg met/waar onderwerp resultaat/vervolg/besluit
31 maart Symposium Woonbond in Driebergen Antropia Driebergen De kracht van de achterban
29 maart RvC spreekt kandidaat huurderscommissaris kantoor Sportlaan nieuwe huurderscommissaris voor RvC bindende voordracht door huurdersraad
22-23 maart selectiecommissie huurderscommissaris kantoor Sportlaan nieuwe huurderscommissaris voor RvC kennismaking met 5 kandidaten
17 maart HV met Wbv kantoor Sportlaan Jaarstukken, huurbeleid, implementatieplan
28 februari Annemarieke Nagel (interim bestuurder Wbv), Anouk Kaiser (directeur-bestuurder Wbv Maarn vanaf 1-3-2017) met Guy Stanworth (HV Maarn – Maarsbergen) kantoor sportlaan Samenwerking tussen Wbv en HV in 2017 Intensievere samenwerking, het nieuwe besturingsmodel bij de Wbv,  de implementatie van nauwere samenwerking met derden, huurbeleid, strategisch voorraadbeleid en overige beleidszaken zijn onderwerp van gesprek
27 februari Huurdersorganisaties (HO’s), beleidsadviseur Wonen en communicatieadviseur van GUH en communicatieadviseur HW Cultuurhuis Doorn Communicatie tussen HO’s en naar huurders  Thema’s die alle huurders aangaan worden vanaf heden zoveel mogelijk gezamenlijk gecommuniceerd
22 februari Marian Deurzen (beleidsmedewerker Gemeente) Driehoeksoverleg Duurzaamheid/energiecoaches  De woningcorporaties maken onze woningen voor 2020 aanzienlijk duurzamer. HO’s informeren huurders over energiebesparing en leiden energiecoaches op om huurders te adviseren
22 februari Driehoeksoverleg locatie; kantoor Heuvelrug Wonen Realiseren gemaakte afspraken (Hei-overleg)
8 februari Driehoeksoverleg GUH, HW (Heuvelrug Wonen), Rhenam, en Huurdersorganisaties van de 5 dorpen binnen de Gemeente Allemanswaard Amerongen Prestatieafspraken Realiseren gemaakte afspraken 2016
3 februari HV /Guus Terlingen FRAEY Kantoor Sportlaan Opstellen functieprofiel, Werving en selectie nieuw lid Raad van Toezicht De huurdersraad draagt Huurderscommissaris voor ter vervanging van Marten Brouwer juni 2017 en nodigt  huurders uit zitting te nemen in de selectiecommissie
26 januari HV/RvT Kantoor Sportlaan Werving en selectie huurderscommissaris
25 januari Diverse organisaties, de Gemeente en HV Maarn-Maarsbergen Raadszaal GUH (Gemeente Utrechtse Heuvelrug) Forum Zorg en Wonen
23 januari HV/RvT (Raad van Toezicht kantoor Sportlaan met lid van RvT Werving en Selectie nieuwe huurderscommissaris
23 januari HV (Huurdersvereniging) kantoor Sportlaan Informatie uitwisseling met huurder(s)
19 januari HV/Themediahouse Leersum Website/communicatie
17 januari 2107 bestuur WBV Maarn algemene ledenvergadering/ De Twee Marken statutenwijziging/ besturingsmodel/ visie en missie  Besturingsmodel en Visie en Missie WbV zijn door de ALV goedgekeurd
17 januari 2017 bestuur huurdersvereniging bestuur WBV Maarn/kantoor WBV beoordeling definitieve offertes uitvraag
16 januari 2017 Driehoeksoverleg Allemanswaard/ Amerongen planning 2017 en de plannen voor een wooncoach
 9 januari 2017  Overleg van huurdersorganisaties  kantoor WbV /HV  Samenwerking t.b.v. prestatieafspraken  Samenwerking zal intensiever worden
6 januari 2017 gezamenlijke huurdersorganisaties Utrechtse Heuvelrug kantoor WBV Maarn planning 2017 mede ivm nieuwe prestatieafspraken
 23 december 2016 tot 1 januari 2017 Overleg HV met bestuur WbV en RvT  Asbestbeleid en Sloopreglement  Standaard Sloopreglement van Aedes aangepast t.b.v. huurders

 

 

4e kwartaal 2016
 datum  vergadering van  overleg met/waar  onderwerp  resultaat/vervolg/besluit
19 december 2016 bestuur WBV Maarn De Twee Marken ALV ivm goedkeuring begrotingen en resultaten uitvraag
8 december 2016 huurdersvereniging (Guy Stanworth) Bestuurlijk Overleg Wonen/ Cultuurhuis Doorn Ondertekening Prestatieafspraken hierbij de samenvatting van deze afspraken en de volledige tekst
7 december 2016 huurdersvereniging bestuur woningbouwvereniging Maan resultaten ‘uitvraag’ door de vertraagde aanlevering van de beide offertes zijn er op dit moment nog geen resultaten te melden
 30 november 2016 huurdersvereniging  eigen bestuursvergadering /kantoor WBV  werkplan 2017 De Huurdersvereniging bezint zich de komende maanden op haar missie en visie
 29 november 2016 huurdersvereniging bestuur woningbouwvereniging Maarn vorderingen nieuw besturingsmodel het besprokene wordt in de ALV van 19 december aan de leden gepresenteerd
 15 november 2016 huurdersvereniging bestuur woningbouwvereniging Maarn begroting 2017 en meerjarenbegroting 2017-2026  Conclusie: een begroting met veel sterke punten en  terechte bezuinigingen. Helaas niet op tijd aangeleverd door de WBV waardoor wij de volgende reactie hebben gegeven.
3 november 2016 bestuur WBV Maarn  De Twee Marken extra ALV ivm wijziging statuten klik op hier voor de toelichting door WBV Maarn
test
[table id=1 /]

 

 

 Email: info@huurdersraad-maarn-maarsbergen.nl

Neem CONTACT met ons op via het formulier hiernaast

6 + 12 =