Publicaties en Verslagen

Jaarverslagen en Jaarplannen Huurdersraad

Jaarverslag/Jaarrekening 2023

Jaarplan/begroting 2024

 

 

 

 

 

 

In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties onderzocht FRAEY de stand van zaken van de huurdersparticipatie in de corporatiesector. 

Het beeld dat uit het onderzoek ontstaat is overwegend positief en er spreekt hoop en ambitie uit.

Het onderzoek geeft een helder beeld hoe de participatie vorm krijgt, wat goed gaat en waar verbeterpunten liggen.

 

 lees hier de belangrijkste bevindingen

 

Conclusies:

Uit de resultaten blijkt dat bij een flinke meerderheid van de huurdersorganisaties het proces van het maken van prestatieafspraken in grote lijnen naar wens lijkt te verlopen. Huurdersorganisaties ondertekenen de prestatieafspraken  al of willen dat gaan doen. Het proces is vaak duidelijk. Ze hebben een gelijkwaardige positie, Ze stellen meestal prioriteiten en er is ondersteuning. Ze melden vaak successen en zien kansen. Tegelijk zijn er op onderdelen flinke minderheden waar het niet goed loopt. Lees meer

 

.