Ons Bestuur

Het bestuur van Huurdersraad Maarn-Maarsbergen voert regelmatig overleg met de woningbouwvereniging Maarn over onderwerpen die zich op collectief niveau afspelen en die betrekking hebben op het beleid en het beheer ten aanzien van het woningbezit. Wij verdiepen ons in de landelijke trends en volgen cursussen om onze kennis en zichtveld te verbreden.

Ook wordt met enige regelmaat overlegd met leden van de Raad van Commissarissen.

U bent vanzelfsprekend van harte welkom op ons eigen interne overleg. Het is voor u dé rechtstreekse manier om input te leveren en voor ons belangrijk om uit de eerste hand geïnformeerd te worden.

Als bestuurslid van een huurdersorganisatie ben je een goedwillende vrijwilliger. Door de jaren heen ontstaat een zekere expertise. Van niemand wordt verwacht dat je alles weet, dat kan vanzelfsprekend ook niet. Waar nodig volgen we een cursus van één of meer dagdelen/avonden. En we hebben een goede ondersteuning van de WOONBOND.

Desgevraagd treden wij ook op als tussenpersoon bij een klacht of een geschil tussen de woningbouwvereniging en een huurder of een groep huurders om de klagende partij naar het juiste ‘loket’ te kunnen verwijzen

Het bestuur wordt vertegenwoordigd door Guy Stanworth, Esmeralda Lopez en Angelique Balfoort. Jan Willem Nijland adviseert de Huurdersraad en heeft zitting in het overleg Prestatieafspraken met corporaties, de GUH en collega huurdersorganisaties.

Complementair aan het onderzoek dat het bestuur van de  Woningbouwvereniging Maarn uitvoert naar het meest passende bestuursmodel in de toekomst en de implementatie van het resultaat medio 2017, heeft het bestuur van de Huurdersraad onderzoek gedaan naar visie en missie en het daarbij passende organisatiemodel van de Huurdersraad. Dit  alles in het kader van de beperkte menskracht en financiële middelen die de Huurdersraad ter beschikking staan. Vanaf 6 juni 2018 zijn de statuten aangepast en zijn wij bij de KvK ingeschreven als stichting.

Van links naar rechts; Guy Stanworth, Esmeralda Lopez, Jan Willem Nijland, Angelique Balfoort.