Nuttige websites

Woonbond

De Vereniging Nederlandse Woonbond is de landelijke belangenvereniging van huurders en woningzoekenden. De Woonbond staat voor betaalbare huren, goede woningen in leefbare, veilige wijken en sterke huurdersorganisaties. De Woonbond helpt huurders met problemen.

Aedes

Aedes is de nationale organisatie ter bevordering van de belangen van vrijwel elke sociale woningbouworganisatie in Nederland, op alle mogelijke fronten. De Aedes-leden beheren 2,4 miljoen woningen en dat is ongeveer 34 procent van de totale woningvoorraad.

Ministerie van Binnenlandse Zaken

Op deze pagina van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties staan alle onderwerpen, waaronder degene die betrekking hebben op huren, huurwoningen en huurprijzen.

Huurcommissie

De Huurcommissie doet uitspraak bij geschillen tussen huurder en verhuurder over woon-en bouwtechnische kwaliteit en huurprijzen van woonruimten..