Woonbond

De Vereniging Nederlandse Woonbond is de landelijke belangenvereniging van huurders en woningzoekenden. De Woonbond staat voor betaalbare huren, goede woningen in leefbare, veilige wijken en sterke huurdersorganisaties. De Woonbond helpt huurders met problemen.

Aedes

Aedes is de nationale organisatie ter bevordering van de belangen van vrijwel elke sociale woningbouworganisatie in Nederland, op alle mogelijke fronten. De Aedes-leden beheren 2,4 miljoen woningen en dat is ongeveer 34 procent van de totale woningvoorraad.

Zorgeloos huren

Een website van KWH, het Kwaliteitscentrum voor woningcorporaties, over wat je als huurder op het gebied van dienstverlening van een woningcorporatie mag verwachten. Zeker als deze het keurmerk KWH-Huurlabel heeft. Ontdek hier of jouw woningcorporatie het keurmerk heeft en hoe jouw woningcorporatie scoort op de diverse onderdelen van de dienstverlening, ook in vergelijking tot andere woningcorporaties. Ontevreden? Lees dan hier wat je met je klacht kunt doen.
Doe ook eens de zorgeloos huren test of ga naar geef je mening over de kwaliteit van de dienstverlening van woningcorporaties.

Energielabel Atlas

Van vrijwel alle woningen in Nederland is voortaan het energielabel te bekijken. Op deze site
zijn alle officiële labels van huizen te zien en voor de overige woningen staat er een indicatief energielabel.

Ministerie van Binnenlandse Zaken

Op deze pagina van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties staan alle onderwerpen, waaronder degene die betrekking hebben op huren, huurwoningen en huurprijzen.

Huurcommissie

De Huurcommissie doet uitspraak bij geschillen tussen huurder en verhuurder over woon-en bouwtechnische kwaliteit en huurprijzen van woonruimten..